Přehled článků

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojily se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

Text opatření v článku.

Informace k prevenci před koronavirem

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) přinášíme informace Krajského úřadu Středočeského kraje ke snížení možnosti přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění a informace dalších institucí.