Naší škole byly přiděleny finanční prostředky na realizace cílů Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.