Harmonogram školního roku 2020/2021

 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatoří v úterý 1. září 2020.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
 • Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 • Jarní prázdniny pro okres Rakovník jsou stanoveny od 8. března do 14. března 2021.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 patří mezi tzv. ostatní svátky.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
 • Období školního vyučování v roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Termíny pedagogických rad:

pedagogická a provozní rada - 25. 8. 2020 (úterý)
pedagogická a provozní rada - 31. 8. 2020 (pondělí)
další pracovní porady budou svolány dle potřeby

1. čtvrtletní ped. rada - listopad
2. čtvrtletní ped. rada (pololetní) - leden
3. čtvrtletní ped. rada - duben
4. čtvrtletní ped. rada (závěrečná) - červen

Termíny třídních schůzek:

schůzka s rodiči 1. tříd - 10. 9. 2020 (čtvrtek)
1. třídní schůzka - 19. 11. 2020 (čtvrtek)
2. třídní schůzka - 20. 4. 2021 (úterý)
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - 8. 6. 2021 (úterý)

Další třídní schůzky mohou být svolány dle potřeby na podnět třídních učitelů, vedení školy nebo na přání rodičů.

Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické dojednání termínu individuální schůzky.

Termín ředitelského volna:

4. 9. 2020 (pátek)

Termín zápisu do 1. ročníku

Veškeré údaje naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Veškeré údaje naleznete v sekci Matematické třídy.

Schůzky výboru SRPD 2. ZŠ:

1. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 13. 10. 2020 (úterý)
2. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 15. 4. 2021 (čtvrtek)