Harmonogram školního roku 2021/2022

 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatoří ve středu 1. září 2021.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.
 • Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
 • Jarní prázdniny pro okres Rakovník jsou stanoveny od 7. února do 13. února 2022.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022, pátek 15. dubna 2022 patří mezi tzv. ostatní svátky.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
 • Období školního vyučování v roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Termíny pedagogických rad:

pedagogická a provozní rada - 25. 8. 2021
pedagogická a provozní rada - 31. 8. 2021
další pracovní porady budou svolány dle potřeby

1. čtvrtletní ped. rada - listopad
2. čtvrtletní ped. rada (pololetní) - leden
3. čtvrtletní ped. rada - duben
4. čtvrtletní ped. rada (závěrečná) - červen

Termíny třídních schůzek:

schůzka s rodiči 1. tříd - 9. 9. 2021 (čtvrtek)
1. třídní schůzka - 18. 11. 2021 (čtvrtek)
2. třídní schůzka - 21. 4. 2022 (čtvrtek)
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - 7. 6. 2022 (úterý)

Další třídní schůzky mohou být svolány dle potřeby na podnět třídních učitelů, vedení školy nebo na přání rodičů.

Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické dojednání termínu individuální schůzky.

Termín zápisu do 1. ročníku

Veškeré údaje naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Veškeré údaje naleznete v sekci Matematické třídy.

Schůzky výboru SRPD 2. ZŠ:

1. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 19. 10. 2021 (úterý)
2. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 19. 4. 2022 (čtvrtek)