Harmonogram školního roku 2022/2023

 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatoří ve čtvrtek 1. září 2022.
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.
 • Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny pro okres Rakovník jsou stanoveny od 13. února do 19. února 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna 2023 patří mezi tzv. ostatní svátky.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.
 • Období školního vyučování v roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Termíny pedagogických rad:

pedagogická a provozní rada - 25. 8. 2022
pedagogická a provozní rada - 31. 8. 2022
další pracovní porady budou svolány dle potřeby

1. čtvrtletní ped. rada - listopad
2. čtvrtletní ped. rada (pololetní) - leden
3. čtvrtletní ped. rada - duben
4. čtvrtletní ped. rada (závěrečná) - červen

Termíny třídních schůzek:

schůzka s rodiči 1. tříd - úterý 13. 9. 2022
1. třídní schůzka - úterý 22. 11. 2022
2. třídní schůzka - čtvrtek 20. 4. 2023
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - čtvrtek 8. 6. 2023

Další třídní schůzky mohou být svolány dle potřeby na podnět třídních učitelů, vedení školy nebo na přání rodičů.

Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické dojednání termínu individuální schůzky.

Termín zápisu do 1. ročníku

Veškeré údaje naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Veškeré údaje naleznete v sekci Matematické třídy.

Schůzky výboru SRPD 2. ZŠ:

1. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - úterý 18. 10. 2022
2. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - čtvrtek 13. 4. 2023