Harmonogram školního roku 2019/2020

 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatoří v pondělí 2. září 2019.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
 • Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny pro okres Rakovník jsou stanoveny od 2. března do 8. března 2020.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 patří mezi tzv. ostatní svátky.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
 • Období školního vyučování v roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Termíny pedagogických rad:

pedagogická a provozní rada - 26. 8. 2019 (pondělí)
pedagogická a provozní rada - 30. 8. 2019 (pátek)
další pracovní porady budou svolány dle potřeby

1. čtvrtletní ped. rada - listopad
2. čtvrtletní ped. rada (pololetní) - leden
3. čtvrtletní ped. rada - duben
4. čtvrtletní ped. rada (závěrečná) - červen

Termíny třídních schůzek:

schůzka s rodiči 1. tříd - 12. 9. 2019 (čtvrtek)
1. třídní schůzka - 21. 11. 2019 (čtvrtek)
2. třídní schůzka - 16. 4. 2020 (čtvrtek)
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - 9. 6. 2020 (úterý)

Další třídní schůzky mohou být svolány dle potřeby na podnět třídních učitelů, vedení školy nebo na přání rodičů.

Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické dojednání termínu individuální schůzky.

Termín zápisu do 1. ročníku

Veškeré údaje naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Veškeré údaje naleznete v sekci Matematické třídy.

Schůzky výboru SRPD 2. ZŠ:

1. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 15. 10. 2019 (úterý)
2. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 21. 4. 2020 (úterý) 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020