Harmonogram školního roku 2023/2024

 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatoří v pondělí 4. září 2023.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024.
 • Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny pro okres Rakovník jsou stanoveny od 19. února do 25. února 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024, pátek 29. března 2024 patří mezi tzv. ostatní svátky.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.
 • Období školního vyučování v roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Akce pořádané 2.ZŠ v roce 2023/2024

 • Akce pro předškoláky
 • Vánoční koncert 26. 12. 2023 od 15:00 hod. v kostle sv. Bartoloměje na Husově náměstí - plakát
 • Slavnostní předávání prvního vysvědčení prvňáčkům v synagoze proběhne 31. 1. 2024
 • Den otevřených dveří 7. 3. 2024 - pozvánka, harmonogram
 • Zápis do 1. tříd 4.- 5. 4. 2024 - pozvánka
 • Jarní koncert v synagoze se uskuteční 17. 4. 2024 od 17:00 hod.
 • Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 11. 6. 2024 na Staré poště s třídními učitelkami budoucích prvních tříd.

Termíny třídních schůzek:

schůzka s rodiči 1. tříd - úterý 12. 9. 2023
1. třídní schůzka - čtvrtek 23. 11. 2023
2. třídní schůzka - úterý 23. 4. 2024
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - úterý 11. 6. 2024

Další třídní schůzky mohou být svolány dle potřeby na podnět třídních učitelů, vedení školy nebo na přání rodičů.

Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické dojednání termínu individuální schůzky.

Termín zápisu do 1. ročníku

Veškeré údaje naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Veškeré údaje naleznete v sekci Matematické třídy.

Schůzky výboru SRPD 2. ZŠ:

1. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - úterý 17. 10. 2023
2. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - čtvrtek 18. 4. 2024