Harmonogram školního roku 2019/2020

 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatoří v pondělí 2. září 2019.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
 • Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny pro okres Rakovník jsou stanoveny od 2. března do 8. března 2020.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 patří mezi tzv. ostatní svátky.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
 • Období školního vyučování v roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Termíny pedagogických rad:

pedagogická a provozní rada - 26. 8. 2019 (pondělí)
pedagogická a provozní rada - 30. 8. 2019 (pátek)
další pracovní porady budou svolány dle potřeby

1. čtvrtletní ped. rada - listopad
2. čtvrtletní ped. rada (pololetní) - leden
3. čtvrtletní ped. rada - duben
4. čtvrtletní ped. rada (závěrečná) - červen

Termíny třídních schůzek:

schůzka s rodiči 1. tříd - 12. 9. 2019 (čtvrtek)
1. třídní schůzka - 21. 11. 2019 (čtvrtek)
2. třídní schůzka - 16. 4. 2020 (čtvrtek)
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - 9. 6. 2020 (úterý) - termín změněn na úterý 16. 6. 2020

Další třídní schůzky mohou být svolány dle potřeby na podnět třídních učitelů, vedení školy nebo na přání rodičů.

Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické dojednání termínu individuální schůzky.

Termín zápisu do 1. ročníku

Veškeré údaje naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Veškeré údaje naleznete v sekci Matematické třídy.

Schůzky výboru SRPD 2. ZŠ:

1. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 15. 10. 2019 (úterý)
2. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 21. 4. 2020 (úterý) 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020