Plavecký výcvik opět v Rakovníku

Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se plavecký výcvik opět vrátil do rakovnického bazénu. V 1. pololetí 2020/2021 budou v novém bazénu doplavávat žáci třetího a pátého ročníku (jejich výcvik bude o půl hodiny delší - náhrada za loňské odpadlé hodiny plavání). 2. pololetí rozplavou žáci druhého a čtvrtého ročníku. Výcvik sestává z 20 lekcí. Vše se samozřejmě bude odvíjet od epidemiologické situace.

Výcvik v rakovnickém bazénu v 1. pololetí šk. roku 2020/2021

3. A, B, C od úterý 15.9., 9.40 – 10.55 h.
5. A od pondělí 14.9., 9.40 – 10.55 h.
5. B, C od středy 16.9., 10.30 – 11.45 h.

 Výcvik v rakovnickém bazénu v 2. pololetí šk. roku 2020/2021

2. A, B, C od úterý 9.2., 9.40 – 10.25 h.
4. A od pondělí 8.2., 9.40 – 10.25 h.
4. B, C od středy 10.2., 10.30 – 11.15 h.

Plavecký výcvik

Ve druhém a třetím ročníku se děti zpravidla zúčastňují palveckého výcviku v rozsahu dvaceti vyučovacích hodin v každém školním roce. Během lekcí se žáci učí zvládnout jednotlivé plavecké způsoby. Děti mají nejraději závěrečnou část lekcí, kdy si mohou vybrat z velkého množství "vodních hraček". Při dovádění s nimi ztratí ostych i ti bázlivější plavci. Výcvik pro náši školu zajišťovala Plavecká škola Marco v areálu Městského bazénu Rakovník.

Ve školním roce 2016/2017 se bohužel situace v souvislosti s uzavřením a rekonstrukcí rakovnického plaveckého bazénu změnila. I přes tuto komplikaci jsme ale výuku napřerušili a zachovali jsme její návaznost pro žáky, kteří ji již začali ve druhém ročníku. Třídy 3. A, C v prvním pololetí školního roku 2016/2017 dokončily výcvik ve Slaném (od 21. 9. do 7. 12. 2016) a letošní 4. B dokončí výcvik v 2. pololetí (od 19. 4. do 21. 6. 2018) tamtéž.

Od školního roku 2018/2019 budou žáci absolvovat plavecký výcvik ve Slaném ve čtvrtém a pátem ročníku. Vše odstartují v 2. pololetí žáci 4. tříd. Ve školním roce 2019/2020 budou v 1. pololetí doplavávat žáci 5. tříd a v 2. pololetí nově začnou opět žáci 4. tříd a 2. tříd (již v nově otevřeném bazénu v Rakovníku).

Běžný způsob výuky plavání započne opět po znovuotevření plaveckého bazénu v Rakovníku.