Plavecký výcvik

Ve druhém a třetím ročníku se děti zúčastňují plaveckého výcviku v rozsahu dvaceti vyučovacích hodin v každém školním roce. Během lekcí se žáci učí zvládnout jednotlivé plavecké způsoby. Děti mají nejraději závěrečnou část lekcí, kdy si mohou vybrat z velkého množství "vodních hraček". Při dovádění s nimi ztratí ostych i ti bázlivější plavci. Výcvik pro náši školu zajišťuje plavecká škola v areálu Městského bazénu Rakovník.