Adaptační kurzy

Každý rok pro žáky 6. tříd pořádáme adaptační kurzy s programem primární protidrogové prevence. Děti se během těchto dnů mohou lépe poznat, a to nejen mezi sebou, ale i s třídním učitelem.

Adaptační kurzy 2023

Adaptační kurzy 2022

Adaptační kurzy 2021

Adaptační kurzy 2020

Adaptační kurzy 2019

Adaptační kurzy 2018

Adaptační kurzy 2017

Adaptační kurzy 2016