Základní informace

Školní družina má sedm oddělení. Pět z nich ve dvou budovách v ulici Fr. Diepolta Rakovník (1. - 3. oddělení je v přízemí MŠ V Parku, 4. a 5. oddělení v sousední vile č.p. 1542) a další dvě nově na Žižkově náměstí, č. p. 168.

Vnitřní řád školní družiny

Provoz ŠD:

Provoz školní družiny řídí Hedvika Bortová (725 562 359).

Ranní družina 06:30 - 07:45

  • denně v budově Staré pošty (tel. 313 251 267) - žáci ze Staré pošty (I.A, B,C; 2.A,C)
  • denně na Žižkově náměstí, č. p. 168 (tel. 602 526 224) - žáci z hlavní budovy (děti jsou odváděny před začátkem vyučování)

Tato družina je určena pro dojíždějící děti, případně pro děti, jejichž rodiče odcházejí brzy ráno do práce. Družina je bezplatná, není nutné přihlašování. Vstup je umožněn všem žákům 1. stupně základní školy. Pokud se vaše dítě nestačilo doma nasnídat, může se nasnídat v družině.

Odpolední družina 11:35 - 17:00 odpoledne se oddělení spojují

Družina je v provozu po celý školní rok, její provoz bývá podle okamžitých podmínek upravován v období školních prázdnin. Stravování žáků školní družiny je zajištěno v MŠ V Parku a ve Školní jídelně Rakovník, příspěvková organizace Martinovského 270. Vychovatelky přebírají děti denně po skončení vyučování od třídních učitelek. Pouze děti od 3. tříd mohou docházet do školní jídelny a školní družiny samy, po písemné dohodě s jejich rodiči. Do družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. třídy.

Omluvy nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsob odchodu sdělí vždy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka příslušné vychovatelce písemně.

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny (pdf)

Další činnosti v družině:
V družině jednou týdně probíhají zájmové kroužky. Děti z vily mají k dispozici výtvarný a přírodovědný kroužek. Děti z oddělení V Parku mohou navštěvovat hudebně-dramatický kroužek, kroužek zobcové flétny (1.třídy a začátečníci). Kroužky začínají v říjnu a více informací se dozvíte od vychovatelek.

Vyzvedávání dětí z družiny:

  • dítě si můžete vyzvednout již po vyučování. Toto musíte nahlásit vychovatelce, která bude již v budově školy čekat na ostatní děti. Není nutná písemná omluvenka.
  • dítě si můžete vyzvednout po obědě ve třídě družiny, a to do 13:30 hodin. Poté odcházejí děti na vycházku do 14.30 hodin. Děti 3. tříd v oddělení na Žižkově náměstí (ND) se vrací z vycházky v 15.00 hod.

Dítě si můžete vyzvednout po pobytu venku a to od 14.30 hodin. Na přihlášce uveďte jména osob, které dítě mohou vyzvedávat. Pokud bude dítě odcházet samostatně, bude to na základě písemné dohody s rodiči. Dítě nelze pustit samostatně domů na základě telefonické žádosti.

Pitný režim a odpolední svačina:
V zimním období vaříme dětem čaj, v létě děláme vodu se šťávou. O doplnění nápoje si děti mohou kdykoliv požádat. Je vhodné, aby zvláště ty děti, které jsou v družině déle, měly odpoledne svačinu. Připravte jim tedy i odpolední porci.

Platba školní družiny

Poplatek za školní družinu činí 1000,- Kč za školní rok. Splatný do 31. 10. 2019.

Číslo účtu ŠD: 540273309/0800, do poznámky napište jméno dítěte.

Stravování (obědy)

Žáky 1. a 2. třídy přihlásí rodiče ke stravování v jídelně mateřské školy ul.Fr.Diepolta. Zde se domluví na způsobu platby (hotově, sporožirem, převodem z účtu). Oběd je možné odhlásit příslušný den do 7:30 hodin u vedoucí jídelny paní Slachové tel.313512414.

Žáky 3. třídy přihlásí rodiče do jídelny v ul. Martinovského. Více informací na webových stránkách jídelny www.sjrako.cz.

Potřeby do školní družiny

Orientační seznam potřeb. Konkrétní seznam obrží rodiče (děti) od p. vychovatelek.

Je vhodné vybavit dítě do družiny náhradním oblečením kvůli možnosti převlečení na venkovní aktivity. Např. starší tepláky, mikinu, alespoň jedny ponožky.

V případě odhlášení dítěte ze školní družiny použijte následující formulář: žádost o ukončení docházky družiny

I. - III. oddělení - pavilon MŠ V Parku

pí Hedvika Bortová - tel. 725 562 359
Bc. Veronika Spurná, pí Jaroslava Žáková - tel. 602 424 108

IV. - V. oddělení - Fr. Diepolta 1542 (Vila)

Věra Pejšová - přízemí, tel. 602 415 713
Bc. Petra Bestajovská - 1. patro, tel. 602 401 353

VI. - VII. oddělení - Žižkovo náměstí, č. p. 168

pí Jana Pečínková, Bc. Barbora Svobodová - tel. 602 526 224

Školní družina umožňuje dětem tvořit, spolupracovat v kolektivu, poskytuje jim prostor pro odpočinek a rekreaci, v kterém vznikají první přátelství.

Družina - základní informace