Oslavy 130. výročí založení školy

130. výročí založení naší školy prožívali žáci, učitelé a všichni zaměstnanci opravdu intenzivně.

V pondělí 23. 5. 2016 ředitel 2. ZŠ Zdeněk Brabec spolu s pěveckým sborem zahájil vernisáž výstavy výtvarných prací žáků na téma „Naše škola“ a oslavy založení školy začaly.

V pátek 27. 5. slavili žáci. Učitelé si pro ně připravili bohatý program, takže měli z čeho vybírat. Do symbolického běhu na 130 m Husovým náměstím se postupně zapojily všechny třídy. 80 sportovních nadšenců 2. stupně se sešlo při hře frisbee na hřišti sokolovny. Zajímavé bylo setkání se spisovatelkou Jaroslavou Pechovou. Mnozí se mohli něco dozvědět o historii města a školy nebo zhlédnout loutkové divadlo v němčině. Žáci sedmých tříd si vyzkoušeli animaci. Někteří si zasoutěžili v piškvorkách a ti nejstarší v počítačových hrách a formulích. Děti 1. stupně strávily se svými učitelkami indiánské dopoledne v přírodní učebně.

V sobotu 28. května ožila 2. ZŠ nevšedním ruchem. Krátce po 9. hodině přicházeli do hlavní budovy hosté, aby si prohlédli školu. V deset hodin zahájili v tělocvičně školy trubači hlavní program oslav. Přivítání se opět ujal ředitel školy. Všichni zúčastnění pak společně sledovali program žáků naší školy, v němž se střídalo vystoupení školní kapely, pěveckého sboru 1. a 2. stupně a recitátorů. Potlesk sklidili také harmonikáři a indiáni z 3. tříd. Dvouhodinový program zakončil pěvecký sbor Magistrae Raconenses. Celodenní oslavy se odehrávaly v prostorách celé hlavní budovy. Současní žáci se ochotně ujali návštěvníků a prováděli je školou. Příchozí mohli nahlédnout do tříd, nad původními školními pomůckami, dokumenty, plakáty a fotografiemi zavzpomínali na svá školní léta. Velké pozornosti se těšila beseda s bývalou žačkou 2. ZŠ spisovatelkou Jaroslavou Pechovou. Sobotní den byl o vzpomínání a setkávání. Zájemci si měli možnost na dvoře 2. ZŠ prohlédnout nejen výstavu výtvarných prací žáků, ale také posedět, občerstvit se a zaposlouchat se do písniček, které zahrál bývalý žák školy Václav Tobrman.

Jako vzpomínku na tento den obdrželi návštěvníci almanach 2. ZŠ a medailonek s logem školy.
Mgr. Irena Fuksová


Další materiály a informace o průběhu oslav včetně fotografií naleznete v odkazech níže.

Oslavy 130. výročí školy

Sborník ke 130. výročí školy

Sborník ke 130. výročí školy - obálka

Animace žáků

Video ke 130. výročí školy zpracované T. Macálkou 7.A