Šablony III OP VVV

Od počátku školního roku 2021/2022 realizuje naše škola v návaznosti na Šablony I a II vybrané aktivity Šablon III. Cílem výzev je podpořit základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva v našem pojetí podpoří žáky školy službami kariérní poradkyně, zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity - čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, klub ICT, doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem. Dále škola podpoří rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků prostřednictvím realizace projektových dnů a podpoří využití ICT ve vzdělávání díky nákupům notebooků a tabletů pro výuku.

V období 1. 9. 2021 až 30. 6. 2023 bude mít škola v rámci projektu možnost čerpat cca 1.152.000,- Kč.

Šablony III OP VVV