Ovoce a zelenina, mléko do škol

Projekt SZIF

Již od školního roku 2014/2015 jsme zapojeni do školního projektu SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu) ovoce a zelenina do škol a mlék

o do škol. Cílem projektu Mléko (Ovoce a zelenina) do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků (ovoce a zeleniny). Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Díky tomuto projektu žáci dostávají každý týden porci zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Pro žáky je zcela zdarma.

Až do roku 2017/2018 jsme spolupracovali s firmou Come (Happy snack), která nám dodávala ovoce a zeleninu 1x14dní a mléko bylo dětem vydáváno z automatu. Od roku 2018/2019 úzce spolupracujeme s firmou Bovys, která naší školu zaváží každý týden (úterý do 10.00 hod.), jak ovocem a zeleninou, tak mléčnými výrobky.

V rámci projektu jsou zahrnuty i zajímavé doprovodné programy (ochutnávky, exkurze, ...):

Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny

Pěstování jahod

J. Kotlík