Ovoce a zelenina, mléko do škol

Projekt SZIF

Již od školního roku 2014/2015 jsme zapojeni do školního projektu SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu) ovoce a zelenina do škol a mléko do škol. Cílem projektu Mléko (Ovoce a zelenina) do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků (ovoce a zeleniny). Tento projekt je nyní určen pouze žákům 1. stupně základních škol. Díky tomuto projektu žáci dostávají porci zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Pro žáky je zcela zdarma.

Až do roku 2017/2018 jsme spolupracovali s firmou Come (Happy snack), která nám dodávala ovoce a zeleninu. Mléko bylo dětem vydáváno z automatu. Od roku 2018/2019 úzce spolupracujeme s firmou Bovys, která naší školu zaváží v pravidelných intervalech ovocem a zeleninou i mléčnými výrobky.

V rámci projektu jsou zahrnuty i zajímavé doprovodné programy (ochutnávky, exkurze, ...):

Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny

Pěstování jahod

J. Kotlík