Prevence rizikového chování

Vážení žáci a rodiče, pokud potřebujete pomoci s řešením nějakého problému nebo nevhodného chování, obraťte se prosím na výchovnou poradkyni Mgr. Irenu Fuksovou či metodičku prevence Mgr. Šárku Dvořákovou, popřípadě ho můžete oznámit anonymně na webových stránkách projektu Nenech to být (NNTB), do kterého je naše škola zapojena.

Škola věnuje velkou pozornost problematice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Veškeré preventivní aktivity jsou připravovány a realizovány pod vedením Mgr. Šárky Dvořákové, metodičky prevence, absolventky specializačního studia.