Centrum sportu

Na naší škole dlouhodobě a úspěšně pracuje školní klub Asociace školních sportovních klubů České republiky. Ve školním roce 2009/10 jsme byli na základě naší žádosti a rozhodnutí Výkonného výboru AŠSK ČR zařazeni do projektu Center sportu s finanční podporou asociace. V rámci CS pracují tři zájmové útvary, ve kterých sportují žáci naší školy, ale i dalších základních a středních škol našeho regionu. Ve školním roce 2020/2021 mají žáci a studenti možnost vybrat si z těchto kroužků:

Gymnastika čtvrtek 15.25 - 16.15 h. Mgr. J.Kotlík tel.: 313251262
Košíková dívek úterý 15.30 - 16.30 h. Mgr. M.Levová tel.: 313251273
Košíková hochů pátek 13.30 - 14.30 h. Mgr. Z.Brabec tel.: 313251264

Další informace získáte na výše uvedených kontaktech a v sekci Kroužky.