Centrum sportu

Na naší škole dlouhodobě a úspěšně pracuje školní klub Asociace školních sportovních klubů České republiky. Ve školním roce 2009/10 jsme byli na základě naší žádosti a rozhodnutí Výkonného výboru AŠSK ČR zařazeni do projektu Center sportu s finanční podporou asociace. V rámci CS pracují dvai zájmové útvary, ve kterých sportují žáci naší školy, ale i dalších základních a středních škol našeho regionu. Ve školním roce 2023/2024 mají žáci a studenti možnost vybrat si v rámci CS z těchto kroužků:

Košíková dívek úterý 15.30 - 16.30 h. Mgr. M.Levová tel.: 313251273
Košíková hochů pátek 13.30 - 14.30 h. Mgr. Z.Brabec tel.: 313251264

Další informace získáte na výše uvedených kontaktech a v sekci Kroužky.