Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům.

Výše uvedené myšlenky z webu Rodiče vítáni charakterizují smysl a podstatu stejnojmenného projektu. Jelikož dlouhodobě usilujeme o kvalitní vztahy a komunikaci rodičů a školy, rozhodli jsme se ucházet se právě o značku Rodiče vítáni. Naše škola naplňuje stanovená kritéria projektu. Dále usiluje o stále větší otevřenost rodičům a stále lepší vzájemnou spolupráci. V prosinci 2016 získala opravnění značku užívat.   

rv_1.jpg

Certifikát 2. ZŠ Rakovník

Certifikát 2. ZŠ Rakovník 2018

Certifikát 2. ZŠ Rakovník 2019 

Certifikát 2. ZŠ Rakovník 2021

Certifikát 2. ZŠ Rakovník 2022

Certifikát 2. ZŠ Rakovník 2023