EU - peníze školám

V rámci čerpání finančních prostředků z EU - peníze do škol vytváří učitelé tzv. digitální učební materiály. Na tomto místě budeme uveřejňovat e-mailové adresy učitelů, kteří již vytvořili ucelenou sadu (20 DUMů). Všechny vytvořené DUMy jsou veřejně k dispozici na www.dumy.cz

 • Mgr. Jiří Kotlík - Matematika 8. ročník (opakování učiva 7. ročníku, výrazy) - kotlik.j@2zsrako.cz
 • Mgr. Miroslav Plincner - Matematika 8. ročník (opakování učiva 7. ročníku, úvod výrazů) - plincner.m@2zsrako.cz
 • Mgr. Jitka Čadková - Zeměpis 8. ročník (Evropa); Ruský jazyk 7. ročník - cadkova.j@2zsrako.cz
 • Mgr. Jana Kotlíková, Jitka Seemannová - Matematika 7. ročník (opakování učiva 6. ročníku, zlomky) - kotlikova.j@2zsrako.cz; seemanova.j@2zsrako.cz
 • Mgr. Jana Helebrantová - Anglický jazyk 4. ročník - helebrantova.j@2zsrako.cz
 • Mgr. Miroslava Šerá - Fyzika 6. ročník - sera.m@2zsrako.cz
 • Mgr. Tomáš Lüftner - Fyzika 8. ročník - luftner.t@2zsrako.cz
 • Mgr. Jana Šváchová, Mgr. Radka Koubová - Český jazyk 3. ročník - svachova.j@2zrako.cz; koubova.r@2zrako.cz
 • Mgr. Blanka Vamberová - Matematika 4. ročník - vamberova.b@2zrako.cz
 • Mgr. Daniela Moravcová, Mgr. Jitka Seemannová - Matematika 6. ročník (shodná zobrazení, desetinná čísla, úhly) - moravcova.d@2zrako.cz
 • Mgr. Šárka Dvořáková, Mgr. Jana Helebrantová - Anglický jazyk 3. ročník - dvorakova.s@2zsrako.cz
 • Mgr. Monika Lüftnerová - Přírodopis 8. ročník (Stavba lidského těla); Přírodopis 6. ročník (bezobratlí živočichové) - luftnerova.m@2zsrako.cz