Soutěž Koumák 2016/2017

Opravené celkové výsledky pdf  xlsx

Článek a fotografie

Soutěž Koumák pokračuje. Jedná se o dvoukolovou matematicko-přírodovědnou soutěž pro žáky 1. stupně zejména 4. – 5. tříd. Stačí si jen stáhnout úlohy a výsledky vypracovat přímo do přiloženého formuláře.

Termín konání:

1. kolo od 1. 10. 2016 - 30. 11. 2016 Výsledky 1. kola: pdf xlsx

2. kolo od 16. 1. 2017 – 17. 3. 2017 Opravené výsledky 2. kola: pdf  xlsx

Ceny:

pro umístěné na 1. - 3. místě originální medaile, pro všechny ostatní drobné ceny

Pravidla hry:

Řeší se samostatně bez pomoci cizí osoby (hlavně spolužáka, učitele, rodiče, atd....). K vyřešení úloh je možné použít veškerou dostupnou literaturu, internet a další technické vymoženosti. Není podmínkou odpovědět na veškeré otázky a zúčastnit se obou kol. Jednotlivé úlohy se obodují a výsledné body sečtou.

Zadání 1. kola pdf, doc

Formulář 1. kola pdf, doc

Řešení 1. kola již nezasílat.

Zadání 2. kola pdf, doc

Formulář 2. kola pdf, doc

Řešení 2. kola již nezasílat.

Ve středu 26. 4. 2017 od 14:00 hod. proběhne vyhlášení výsledků a od 14:30 hod. si děti mohou vyzkoušet zkoušky nanečisto do matematické třídy. Opravdové zkoušky proběhnou ve čtvrtek 18. 5. 2017 (přihlášky podávejte do pondělí 15. 5. 2017).