ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM od 1. 9. 2016

ŠVP od 1. 9. 2016 (pdf - 5,83 MB)
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2

ŠVP je k dispozici v ředitelně školy a na volně přístupném místě v hlavní budově školy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Výroční zpráva 2022/2023 (pdf - 8,54 MB)
příloha 1 - prospěch 1, příloha 1 - prospěch 2, příloha 1 - prospěch 3, příloha 1 - prospěch 4,
příloha 2 - testování ČŠI 1, příloha 2 - testování ČŠI 2

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád (pdf)
Pravidla hodnocení (pdf)


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vnitřní řád školní družiny (pdf)
Školní vzdělávací program školní družiny (pdf)
Žádost o uvolnění ze školní družiny (pdf)

ŠVP školní družiny je k dispozici v ředitelně školy a v odděleních školní družiny.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI

Inspekční zpráva - leden 2018 (pdf)

PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY

PPŠ 2023/2024 (pdf)

OSTATNÍ DOKUMENTY

Žádost o uvolnění z vyučování (doc); žádost o uvolnění z vyučování (pdf)
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (doc); žádost o uvolnění z tělesné výchovy (pdf)

FORMULÁŘE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku                        

Zákonní zástupci budou v rámci zápisu podávat elektronickou přihlášku a rezervovat si termín návštěvy školy.

Elektronické podání přihlášky a rezervace termínu bude možná z webu školy od 4. 3. 2024 (platí i pro odkladové děti i děti s loňským odkladem). Na e-mail, který zadáte do přihlášky, Vám přijde potvrzení, informace k dalšímu postupu a žádost o přijetí (případně také žádost o odklad) ke stažení.

Výjimečně v případě nemožnosti se přihlásit online, nebo pokud nemáte přístup k internetu, můžete využít následujících žádostí a domluvit si osobně (telefonicky) termín zápisu. Jinak prosím nestahovat, nevyplňovat.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (doc)
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky (doc)
Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Přihláška (doc); Přihláška (pdf)


PŘESTUP ŽÁKA Z JINÉ ŠKOLY

Žádost o přestup žáka na naší školu (doc), žádost o přestup žáka na naší školu (pdf)

Bližší informace brabec.z@2zsrako.cz nebo tel. 313 251 264.

INFORMACE

Informační zpravodaj 2023/2024

ROZPOČET ŠKOLY

Rozpočet 2024, střednědobý výhled rozpočtu

GDPR

Souhlas zákonných zástupců s poskytováním a zpracováním osobních údajů

OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM 

Vnitřní směrnice
Vnitřní oznamovací systém