Národní plán doučování

Od počátku školního roku 2021/2022 naše škola realizuje v rámci tohoto plánu doučování žáků ke zmírnění dopadů pandemické situace a související distanční výuky. Od ledna roku 2022 je doučování realizováno díky INVESTICI 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.