Akce pro předškoláky 2023/2024

  Dostaveníčka s 2.ZŠ pro předškoláky - plakát

                 Objevujeme s Myšpulínem 14.12.2023 v 16:00 hod. Stará pošta - plakát

                 Vaření s Fifinkou 18.1.2024 v 16:00 hod. Hlavní budova - plakát

                 Vyprávění s Pinďou 15.2.2024 v 16:00 hod. Stará pošta - plakát

                 Zábavná hodinka s Bobíkem 14.3.2024 v 16:00 hod. Tělocvična 2.ZŠ - plakát

  • Den otevřených dveří - 7. 3. 2024 v dopoledních i odpoledních hodinách - plakát, harmonogram akce
  • Dílničky pro budoucí prvňáčky - 14.5.2024 v 16:00 hod. na Staré poště
Zápis do 1. tříd 4.- 5. 4. 2024 - pozvánka

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
se bude konat 11. 6. 2024 na Staré poště s třídními učitelkami budoucích prvních tříd.

Další informace

  • Souhrn informací o škole
  • Ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevřít tři první třídy.
  • Přijetí dítěte na naši školu nesouvisí s pořadím, ve kterém se dostavíte k zápisu, též nerozhoduje čas podání přihlášky a termíny rezervované rodiči.
  • Budoucí prvňáčkové mohou opět zdarma od příštího školního roku navštěvovat kroužek anglického jazyka. Ostatní kroužky naleznete v sekci Kroužky.
  • Letos si opět mohou rodiče zvolit pro budoucí prvňáčky kromě analyticko-syntetické metody výuky čtení také třídu s genetickou metodou výuky čtení, kterou vyučujeme od roku 2014 (možno zvolit při zápisu).
  • Desatero pro rodiče dětí předškolního roku
  • Pro všechny Mateřské školy nabízíme využití naší přírodní učebny. Stačí kontaktovat I. Fuksovou (313 251 261, e-mail: fuksova.i@2zsrako.cz). Bližší informace o přírodní učebně v záložce přírodní učebna.