Akce nejen pro předškoláky 2022/2023


 • Přednáška o školní zralosti 3. 11. 2022 (od 16.00 hod. na Staré poště)
 • Slavnostní předávání prvního vysvědčení prvňáčkům v synagoze proběhne 31. 1. 2023
 • Den otevřených dveří 9. 3. 2023 - pozvánka, harmonogram
 • Zábavné odpoledne pro žáky 1. st., předškoláčky a ostatní veřejnost v tělocvičně 2. ZŠ (vchod ze dvora) 16. 3. 2023 - pozvánka
 • Zápis do 1. tříd - pozvánka
 • Jarní koncert v synagoze se uskuteční 26. 4. 2023 od 17.00 hod.
 • Dílničky pro předškoláky pro seznámení se spolužáky, učitelkami, pro lepší adaptaci na první zářijové dny proběhnou 16. 5. 2023 v 16.00 hod. na Staré poště.
 • Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 8. 6. 2023 na Staré poště s třídními učitelkami budoucích prvních tříd.

Další informace

 • Souhrn informací o škole
 • Ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevřít tři první třídy.
 • Přijetí dítěte na naši školu nesouvisí s pořadím, ve kterém se dostavíte k zápisu, též nerozhoduje čas podání přihlášky a termíny rezervované rodiči.
 • Budoucí prvňáčkové mohou opět zdarma od příštího školního roku navštěvovat kroužek anglického jazyka. Ostatní kroužky naleznete v sekci Kroužky.
 • Letos si opět mohou rodiče zvolit pro budoucí prvňáčky kromě analyticko-syntetické metody výuky čtení také třídu s genetickou metodou výuky čtení, kterou vyučujeme od roku 2014 (možno zvolit při zápisu).
 • Desatero pro rodiče dětí předškolního roku
 • Pro všechny Mateřské školy nabízíme využití naší přírodní učebny. Stačí kontaktovat I. Fuksovou (313 251 261, e-mail: fuksova.i@2zsrako.cz). Bližší informace o přírodní učebně v záložce přírodní učebna.