Kroužky a kluby školní družiny

Kroužek zobcových fléten - družina V Parku

Kroužek probíhá od druhého týdne v říjnu ve Školní družině v Parku každou středu od 13:30 - 14:30 hod. Kroužek vede vychovatelka Hedvika Bortová. Účastní se ho žáci 1. ročníků – začátečníci. Smyslem je rozvíjení dovednosti hry na flétnu a pozitivního vztahu k hudbě. Děti rozvíjí své vnímání rytmu a učí se hře podle notového zápisu. Zároveň poznávají další lidové písně, které se učí také zpívat.

Kroužek sportovních her (Sporťáček) - družina V Parku

Kroužek plný zábavného cvičení a her je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj žáku. Správné držení těla, rozvoj obratnosti a pohyblivosti. Aktivity nebudou zaměřeny na výkon, ale na pozitivní vztah k pohybu. Kroužek bude každý pátek od 13:00 – 14:00hod. Kroužek vede vychovatelka B. Pýchová.    

Kroužek výtvarný ateliér (Atík) - družina V Parku

je výtvarný kroužek pro tvořivé dětičky, které rady kreslí, malují a pracují s vlastní fantazií. V tomto kroužku se tvořivosti meze nekladou, každý týden bude probíhat vždy jiná činnost a náplň setkání. Děti budou experimentovat s novými výtvarnými technikami (koláží, perokresbou, asambláží či tupováním) a zároveň se je naučí používat. Kroužek bude probíhat každé úterý od 13:30 – 14:30 hod. v ŠD v Parku. Kroužek vede vychovatelka V. Spurná.

Kreativní kroužek (Kreaťáček) - družina Vila

Jestliže rád tvoříš, kreslíš, vyrábíš a rád používáš různé výtvarné techniky přijď mezi nás. Společně budeme tvořit a přitom se bavit. Začínáme od října každé úterý od 13:30 - 14:30 hod. ve školní družině ve vile. Kroužek vede vychovatelka M. Havlovicová.

Sportovně turistický kroužek - družina Vila

je určen pro žáky 2.tříd ve vile. Bude rozvíjet jejich pohybové dovednosti, upevňovat fyzickou kondici a to vše formou her a pobytu venku, poznávání okolí svého domova. Děti budou mít možnost pronikat též do tajů ochrany přírody, základů první pomoci i přípravy jak se zachovat v krizových situacích. Kroužek bude probíhat od října každé úterý od 13:30 – 14:30 hod. Kroužek vede vychovatelka T. Chalupová.

Kroužek výtvarný (Šikovné ručičky) - nová družina u sportovní haly

Kroužek je otevřen pro každého, kdo má rád tvoření a malování každou středu od 14:00 – 15:00 hod. Kroužek vede vychovatelka J. Pečínková.

Kroužek deskových her - nová družina u sportovní haly

je určen pro žáky v družině ve sportovní hale. Je vhodný pro všechny děti které si rády hrají, soutěží a chtějí proniknout do tajů zábavné logiky a rozvíjet svoji fantazii, postřeh i komunikaci a spolupráci. Od října se bude kroužek každé úterý od 14:00 – 15:00 hod. Kroužek vede  vychovatelka E. Pátková.