Kroužky a kluby školní družiny

Zobcová flétna - začátečníci

Kroužek probíhá od druhého týdne v říjnu ve Školní družině - vila každou středu od 13:30 do 14:00, vede ho Hedvika Bortová. Účastní se ho žáci 1. - 2. ročníků –začátečníci. Smyslem je rozvíjení dovednosti hry na flétnu a pozitivního vztahu k hudbě. Děti rozvíjí své vnímání rytmu a učí se hře podle notového zápisu. Zároveň poznávají další lidové písně, které se učí také zpívat.

Osnovou pro kroužek je učebnice „Flauto Dolce 1 - škola hry na sopránovou flétnu“ od L.Daniela.

Zobcová flétna - mírně pokročilí

Kroužek probíhá od 2. týdne v říjnu ve Školní družině - vila každou středu od 14:00 do 14:30, vede ho Hedvika Bortová. Účastní se ho žáci 1. - 2.ročníků – mírně pokročilí. Žáci navazují na loňský kroužek flétny. Smyslem je prohlubování a rozvíjení dovednosti hry na flétnu a pozitivního vztahu k hudbě. Děti rozvíjí své vnímání rytmu a učí se hře podle notového zápisu. Zároveň poznávají další lidové písně, které se učí také zpívat.

Osnovou pro kroužek je učebnice „Flauto Dolce 1 - škola hry na sopránovou flétnu“ od L.Daniela.

Dramatický kroužek

Nemusíš být velký herec - herečka, ale pokud tě baví být veselý a tvořivý, tak jsi vítán na dramatickém kroužku. Přijď to určitě zkusit. Začínáme v říjnu.

Další činností kroužku je i výroba kulis, výběr rekvizit, samostatné vyprávění příběhu.

Kroužek probíhá každou středu od 15:00 do 15:45 hodin ve třídě školní družiny v parku, pod vedením p. vychovatelky J. Žákové.

Kroužek Tvořivé tlapky - výtvarný

Jestliže rád tvoříš, kreslíš, vyrábíš a máš rád keramiku, přijď mezi nás. Společně budeme tvořit a přitom se bavit. Začínáme od října. Každé pondělí 13:30 - 14:30 hod. ve školní družině ve vile.

Kroužek vede p. vychovatelka Bc. P. Tropová.

Kroužek máme rádi zvířata - přírodovědný

Školní družina - Vila od října každý čtvrtek od 13:00  do14:00 hod.

Je otevřený pro každého,kdo má rád zvířátka a chce se o nich více dozvědět. Kroužek vede p. vychovatelka V. Pejšová.

Družina - přírodovědný kroužek

Kroužek výtvarný - šikovné ručičky

Školní družina - nová družina každou středu od 3. října 13:30  - 14:30 hod.

Je otevřený pro každého,kdo má rád tvoření a malování. Kroužek vede p. vychovatelka J. Pečínková.

Družina - přírodovědný kroužek