Kroužky a kluby školní družiny

Kroužek zobcových fléten - družina V Parku

Kroužek probíhá od října ve Školní družině v Parku každou středu od 13:30 do 14:30 hod. Kroužek vede p. vychovatelka Hedvika Bortová. Účastní se ho žáci 1. ročníků – začátečníci. Smyslem je rozvíjení dovednosti hry na flétnu a pozitivního vztahu k hudbě. Děti rozvíjí své vnímání rytmu a učí se hře podle notového zápisu. Zároveň poznávají další lidové písně, které se učí také zpívat.

Kroužek sportovních her (Sporťáček) - družina Vila

Kroužek plný zábavného cvičení a her je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj žáku. Správné držení těla, rozvoj obratnosti a pohyblivosti. Aktivity nebudou zaměřeny na výkon, ale na pozitivní vztah k pohybu. Kroužek bude každý pátek od 13:30 do 14:30 hod. Kroužek vede p. vychovatelka B. Pýchová.    

Kroužek výtvarný ateliér (Atík) - družina V Parku

je výtvarný kroužek pro tvořivé dětičky, které rady kreslí, malují a pracují s vlastní fantazií. V tomto kroužku se tvořivosti meze nekladou, každý týden bude probíhat vždy jiná činnost a náplň setkání. Děti budou experimentovat s novými výtvarnými technikami (koláží, perokresbou, asambláží či tupováním) a zároveň se je naučí používat. Kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 hod. v ŠD v Parku. První setkání bude 5. 10. 2023. Kroužek vede p. vychovatelka N. Pavlíčková.

Pohybově dramatický kroužek - družina V Parku

Kroužek je zaměřen na propojení pohybu společně s dramatickým vyjádřením. Žáci si osvojí nové dovednosti v oblasti hrubé motoriky, kolektivních her, drobných scének a hraných kratších příběhů. Žáci se mohou těšit na loutkové divadlo a dramatická vystoupení. 

Tento kroužek probíhá ve školní družině V Parku, pod vedením p. vychovatelky V. Spurné, každé pondělí od 13:30 do 14:30.

Turistický kroužek - družina Vila

je určen pro žáky 2.tříd ve vile. Bude rozvíjet jejich pohybové dovednosti, upevňovat fyzickou kondici a to vše formou her a pobytu venku, poznávání okolí svého domova. Děti budou mít možnost pronikat též do tajů ochrany přírody, základů první pomoci i přípravy jak se zachovat v krizových situacích. Kroužek bude probíhat od října každé pondělí od 13:30 – 14:30 hod. Kroužek vede p. vychovatelka T. Chalupová.

Kroužek výtvarný (Šikovné ručičky) - nová družina u sportovní haly

Kroužek je otevřen pro každého, kdo má rád tvoření a malování každou středu od 14:00 – 15:00 hod. Kroužek vede p. vychovatelka J. Pečínková.

Kroužek deskových her - nová družina u sportovní haly

je určen pro žáky v družině ve sportovní hale. Je vhodný pro všechny děti které si rády hrají, soutěží a chtějí proniknout do tajů zábavné logiky a rozvíjet svoji fantazii, postřeh i komunikaci a spolupráci. Od října se bude kroužek každou středu od 14:00 – 15:00 hod. Kroužek vede p. vychovatelka E. Pátková.