Přehled článků

Geologická olympiáda 2020/21

Žáci 9.A se zúčastnili školního kola geologické olympiády, které proběhlo formou elektronického testu. Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín a je určena žákům základních a studentům středních škol.

Noc s Andersenem

Zeměpisná olympiáda 2020

Soutěž English travelling 2020

Matematická olympiáda 2020

Školní kolo Nj olympiády 2020

Školní kolo Nj olympiády 2020

Soutěž Čabárna 2019

Vánoční kapr 2019

Přírodovědný klokan 2019

Vítězství v okresním kole Floriana K. v soutěži Přírodovědný klokan a skvělé umístění na kraji.

Přírodovědné soutěže 2019