Přehled článků

Noc s Andersenem 2021

Odpoledne s Andersenem

Olympiáda Čj 2020/21

Postup Floriana Ketmana do krajského kola olympiády v českém jazyce.

Matematická olympiáda 2021

Úspěch M. Švandové v matematické olympiádě.

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda, postup z okresního kola a krásné 11. místo v krajském kole.

Geologická olympiáda 2020/21

Žáci 9.A se zúčastnili školního kola geologické olympiády, které proběhlo formou elektronického testu. Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín a je určena žákům základních a studentům středních škol.

Školní kolo Nj olympiády 2020

Školní kolo Nj olympiády 2020