PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ - školní rok 2021/2022

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Brabec
Zástupci ředitele: Mgr. Jiří Kotlík, Mgr. Irena Fuksová
Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Fuksová
Koordinátorka tvorby a úprav ŠVP: Mgr. Markéta Hejdová
Metodička prevence: Mgr. Šárka Dvořáková
Koordinátor ICT: Mgr. Tomáš Lüftner

Učitelé bez třídnictví: Mgr.Michal Bok, Mgr. J. Čečrdlová, Ph.D., Mgr. Dominika Čermáková, Mgr. Šárka Dvořáková, Mgr. Bohumila Erteltová, Mgr. J. Hamouz, Mgr. Jana Helebrantová, Mgr. Hana Herianová, Mgr. Dagmar Herinková, Mgr. Pavlína Jirkovská, Mgr. Lucie Kefurtová, Mgr. Romana Parkmanová, Mgr. Marek Pavlík

Asistentky pedagoga: Kateřina Vašková (I.B), Zdenka Šnejdarová (II.A), Helena Opltová (III.A), Markéta Hartlová (III.B), Miroslava Štillerová (IV.C), Jana Círová (IV.C), Eva Pátková (V.A), Dominika Habartová (VI.B), Lenka Krapfová (VI.C), Zbyněk Stružka (VII.B), Petra Slabá (VII.C), Světlana Volevecká (IX.B), Romana Pavlisová (IX.C)

Vychovatelky školní družiny: Hedvika Bortová (vedoucí vychovatelka), Dis. Michaela Havlovicová, Tereza Chalupová, Bc. Eva Pátková, Jana Pečínková, Barbora Pýchová, Bc. Veronika Spurná

Hospodářka školy: Hana Matoušková
Technický správce budov: Václav Tobrman
Ostatní provozní zaměstnanci: Jiřina Boubínová, Alena Černá, Jan Kratina, Monika Opatová, Jana Radvanyiová, Alena Sýkorová, Zdenka Šilerová, Eva Švarcová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Radek Folda

e-mailové adresy na učitele mají tvar příjmení.počáteční písmeno jména@2zsrako.cz
např. brabec.z@2zsrako.cz, kotlik.j@2zsrako.cz, atd.

V. A Mgr. Lada Poláková A 203 IX. C Mgr. Jana Kotlíková A 204
V. B Mgr. Monika Dohnalová A 207      
V. C Mgr. Radka Koubová A 305      
Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna
I. A Mgr. Ilona Weisová S1 VI. A Mgr. Tomáš Lüftner B 406
I. B Mgr. Libuše Martínková S2 VI. B Mgr. Miroslava Šerá B 304
I. C Mgr. Jiřina Daliborová S3 VI. C Mgr. Jitka Čadková B 404
II. A Mgr. Iveta Bláhová A 308 VII.A Mgr. Daniela Moravcová B 207
II. B Mgr. Yvona Brabcová S4 VII.B Mgr. Marek Bradáč B 203
II. C Mgr. Jitka Gebhartová S5 VII.C Mgr. Věra Křížová A 303
III. A Mgr. Martina Fukárková A 110 VIII.A Mgr. Monika Lüftnerová A 204
III. B Mgr. Markéta Hejdová A 205 VIII.B Mgr. Iveta Vostrá B 107
III. C Mgr. Jana Šváchová A 103 VIII.C Mgr. Martina Levová A 306
IV. A Mgr. Michaela Šnebergerová A 109 VIII.D Mgr. Petra Kubíková A 307
IV. B Mgr. Petr Suk A 206 IX. A Mgr. Jitka Seemannová B 307
IV. C Mgr. Šárka Štichauerová A 304 IX. B Mgr. Tomáš Dvořáček B 103

Učitelský sbor

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

 

 2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

 

  

 Archiv přehledu zaměstnanců

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017