PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ - školní rok 2019/2020

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Brabec
Zástupci ředitele: Mgr. Jiří Kotlík, Mgr. Irena Fuksová
Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Fuksová
Koordinátorka tvorby a úprav ŠVP: Mgr. Markéta Hejdová
Metodička prevence: Mgr. Šárka Dvořáková
Koordinátor ICT: Mgr. Tomáš Lüftner

Učitelé bez třídnictví: Mgr.Michal Bok, Mgr. J. Čečrdlová, Mgr. Dominika Čermáková, Mgr. Šárka Dvořáková, Mgr. Bohumila Erteltová, Mgr. Jana Helebrantová, Mgr. Hana Herianová, Mgr. Dagmar Herinková, Mgr. Lucie Kefurtová, Bc. Jan Křikava, Mgr. Romana Parkmanová, Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Gabriela Ringlerová


Asistentky pedagoga: Kateřina Vašková (I.A), Eva Pátková (III.A), Barbora Svobodová (IV.B), Helena Opltová (IV.C), Petra Slabá (V.A)Zdenka Šnejdarová (V.C), Klára Janů (VII.B), Romana Pavlisová (VII.C), Lenka Krapfová (VIII.B)

Vychovatelky školní družiny: Hedvika Bortová (vedoucí vychovatelka), Bc. Petra Bestajovská, Jana Pečínková, Věra Pejšová, Bc. Veronika Spurná, Bc. Barbora Svobodová, Jaroslava Žáková

Hospodářka školy: Hana Matoušková
Technický správce budov: Václav Tobrman
Ostatní provozní zaměstnanci: Jan Kratina, Eva Krejčová, Kristina Nová, Šárka Nová, Monika Opatová, Veronika Prušová, Jana Radvanyiová, Eva Švarcová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jan Mudra

e-mailové adresy na učitele mají tvar příjmení.počáteční písmeno jména@2zsrako.cz
např. brabec.z@2zsrako.cz, kotlik.j@2zsrako.cz, atd.

V. A Mgr. Jana Šváchová A 103 IX. C Mgr. Věra Křížová  B 303
V. B Mgr. Šárka Štichauerová A 304      
V. C Mgr. Michaela Šnebergerová A 109      
Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna
I. A Mgr. Ilona Weisová S1 VI. A Mgr. Monika Lüftnerová B 204
I. B Mgr. Libuše Martínková S2 VI. B Mgr. Iveta Vostrá B 107
I. C Mgr. Yvona Brabcová S3 VI. C Mgr. Martina Levová A 204
II. A Mgr. Jiřina Daliborová S4 VI. D Mgr. Petra Kubíková A 307
II. B Mgr. Petr Suk A 206 VII. A Mgr. Jitka Seemannová B 307
II. C Mgr. Jitka Gebhartová S5 VII. B Mgr. Tomáš Dvořáček B 103
III. A Bc. Eva Roučková A 203 VII.C Mgr. Jana Kotlíková A 205
III. B Mgr. Monika Dohnalová A 207 VIII.A Mgr. Tomáš Lüftner B 406
III. C Mgr. Radka Koubová A 305 VIII.B Mgr. Miroslava Šerá B 307
IV. A Mgr. Iveta Bláhová A 308 VIII.C Mgr. Jitka Čadková B 404
IV. B Mgr. Markéta Hejdová Ž 001 IX. A Mgr. Daniela Moravcová B 207
IV. C Mgr. Martina Fukárková A 110 IX. B Mgr. Marek Bradáč B 203

Učitelský sbor

2019-2020

2018-2019

 

 2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

 

  

 Archiv přehledu zaměstnanců


2018/2019

2017/2018

2016/2017