PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ - školní rok 2022/2023

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Brabec
Zástupci ředitele: Mgr. Jiří Kotlík, Mgr. Irena Fuksová
Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Fuksová
Koordinátorka tvorby a úprav ŠVP: Mgr. Markéta Hejdová
Metodička prevence: Mgr. Šárka Dvořáková
Koordinátor ICT: Mgr. Tomáš Lüftner

Učitelé bez třídnictví: Mgr. Monika Bechnerová, Mgr. Michal Bok, Mgr. Jaroslava Čečrdlová, Ph.D., Mgr. Dominika Čermáková, Mgr. Šárka Dvořáková, Mgr. Bohumila Erteltová, Mgr. Jaroslav Hamouz, Mgr. Hana Herianová, Mgr. Dagmar Herinková, Mgr. Pavlína Jirkovská, Mgr. Romana Parkmanová, Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Gabriela Anastázie Ringlerová, Mgr. Jitka Seemannová

Asistentky pedagoga: Eva Pátková (I.A), Markéta Dvořáčková (I.B), Zdenka Šnejdarová (I.C), Romana Pavlisová (II.A), Kateřina Vašková (II.B), Jitka Šmídová (III.A), Jana Círová (IV.A), Markéta Hartlová (IV.B), Miroslava Štillerová (V.A), Petra Slabá (V.C), Světlana Volevecká (VI.B), Zbyněk Stružka (VI.C), Dominika Vopatová (VII.B), Lenka Krapfová (VII.C), Milena Macáková (VIII.C)

Vychovatelky školní družiny: Hedvika Bortová (vedoucí vychovatelka), Dis. Michaela Havlovicová, Tereza Chalupová, Bc. Eva Pátková, Jana Pečínková, Barbora Pýchová, Mgr. Veronika Spurná

Hospodářka školy: Hana Matoušková
Technický správce budov: Václav Tobrman
Ostatní provozní zaměstnanci: Jiřina Boubínová, Andrea Čaladiová, Alena Černá, Jan Kratina, Monika Opatová, Jana Radvanyiová, Alena Sýkorová, Zdenka Šilerová, Eva Švarcová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Radek Folda

e-mailové adresy na učitele mají tvar příjmení.počáteční písmeno jména@2zsrako.cz
např. brabec.z@2zsrako.cz, kotlik.j@2zsrako.cz, atd.

V. A Mgr. Michaela Šnebergerová A 109 IX. D Mgr. Petra Kubíková A 307
V. B Mgr. Petr Suk A 206      
V. C Mgr. Šárka Štichauerová A 304      
Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna
I. A Mgr. Ilona Weisová S1 VI. A Mgr. Jana Kotlíková A 204
I. B Mgr. Yvona Brabcová S2 VI. B Mgr. Tomáš Dvořáček B 103
I. C Mgr. Jitka Gebhartová S3 VI. C Mgr. Lucie Kefurtová B 207
II. A Mgr. Lada Poláková A 203 VII.A Mgr. Tomáš Lüftner B 406
II. B Mgr. Libuše Martínková S4 VII.B Mgr. Miroslava Šerá B 304
II. C Mgr. Daniela Ilbergová S5 VII.C Mgr. Jitka Čadková B 404
III. A Mgr. Iveta Bláhová A 308 VIII.A Mgr. Daniela Moravcová B 307
III. B Mgr. Monika Dohnalová A 207 VIII.B Mgr. Marek Bradáč B 203
III. C Mgr. Radka Koubová A 305 VIII.C Mgr. Věra Křížová B 303
IV. A Mgr. Martina Fukárková A 110 IX. A Mgr. Monika Lüftnerová B 204
IV. B Mgr. Markéta Hejdová A 205 IX. B Mgr. Iveta Vostrá B 107
IV. C Mgr. Jana Šváchová A 103 IX. C Mgr. Martina Levová A 306

Učitelský sbor

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

 

 2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

 

  

 Archiv přehledu zaměstnanců

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017