PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ - školní rok 2020/2021

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Brabec
Zástupci ředitele: Mgr. Jiří Kotlík, Mgr. Irena Fuksová
Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Fuksová
Koordinátorka tvorby a úprav ŠVP: Mgr. Markéta Hejdová
Metodička prevence: Mgr. Šárka Dvořáková
Koordinátor ICT: Mgr. Tomáš Lüftner

Učitelé bez třídnictví: Mgr.Michal Bok, Mgr. J. Čečrdlová, Ph.D., Mgr. Dominika Čermáková, Mgr. Šárka Dvořáková, Mgr. Bohumila Erteltová, Mgr. J. Hamouz, Mgr. Jana Helebrantová, Mgr. Hana Herianová, Mgr. Dagmar Herinková, Mgr. Lucie Kefurtová, Mgr. Romana Parkmanová, Mgr. Marek Pavlík

Asistentky pedagoga: Kateřina Vašková (II.A), Markéta Hartlová (II.B), Dominika Habartová (III.A), Eva Pátková (IV.A), Patricie Joglová (V.B), Helena Opltová (V.C), Zdenka Šnejdarová (VI.B), Petra Slabá (VI.C), Světlana Volevecká (VIII.B), Romana Pavlisová (VIII.C), Lenka Krapfová (IX.B)

Vychovatelky školní družiny: Hedvika Bortová (vedoucí vychovatelka), Bc. Petra Bestajovská, Dis. Michaela Havlovicová, Bc. Eva Pátková, Jana Pečínková, Bc. Veronika Spurná, Bc. Barbora Svobodová

Hospodářka školy: Hana Matoušková
Technický správce budov: Václav Tobrman
Ostatní provozní zaměstnanci: Alena Černá, Jan Kratina, Eva Krejčová, Šárka Nová, Monika Opatová, Veronika Prušová, Jana Radvanyiová, Eva Švarcová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jan Mudra

e-mailové adresy na učitele mají tvar příjmení.počáteční písmeno jména@2zsrako.cz
např. brabec.z@2zsrako.cz, kotlik.j@2zsrako.cz, atd.

V. A Mgr. Iveta Bláhová A 308 IX. C Mgr. Jitka Čadková B 404
V. B Mgr. Markéta Hejdová A 205      
V. C Mgr. Martina Fukárková A 110      
Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna
I. A Mgr. Jiřina Daliborová S1 VI. A Mgr. Daniela Moravcová B 207
I. B Mgr. Yvona Brabcová S2 VI. B Mgr. Marek Bradáč B 203
I. C Mgr. Jitka Gebhartová S3 VI. C Mgr. Věra Křížová B 303
II. A Mgr. Ilona Weisová S4 VII.A Mgr. Monika Lüftnerová B 204
II. B Mgr. Libuše Martínková S5 VII.B Mgr. Iveta Vostrá B 107
II. C Mgr. Jana Šváchová A 103 VII.C Mgr. Martina Levová A 306
III. A Mgr. Michaela Šnebergerová A 109 VII.D Mgr. Petra Kubíková A 307
III. B Mgr. Petr Suk A 206 VIII.A Mgr. Jitka Seemannová B 307
III. C Mgr. Šárka Štichauerová A 304 VIII.B Mgr. Tomáš Dvořáček B 103
IV. A Bc. Eva Roučková A 203 VIII.C Mgr. Jana Kotlíková A 204
IV. B Mgr. Monika Dohnalová A 207 IX. A Mgr. Tomáš Lüftner B 406
IV. C Mgr. Radka Koubová A 305 IX. B Mgr. Miroslava Šerá B 304

Učitelský sbor

2020-2021

2019-2020

2018-2019

 

 2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

 

  

 Archiv přehledu zaměstnanců

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017