PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ - školní rok 2023/2024

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Brabec
Zástupci ředitele: Mgr. Jiří Kotlík, Mgr. Irena Fuksová
Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Fuksová
Koordinátorka tvorby a úprav ŠVP: Mgr. Markéta Hejdová
Metodička prevence: Mgr. Dagmar Herinková
Koordinátor ICT: Mgr. Tomáš Lüftner
Koordinátorka EVVO: Mgr. Monika Lüftnerová
Školní speciální pedagog: Bc. Eva Pátková
Školní psycholog: Mgr. et Mgr. Martina Fuchsová Bělecká

Učitelé bez třídnictví: Mgr. Monika Bechnerová, Mgr. Margarita Bindíková, Mgr. Dominika Čermáková, Mgr. Bohumila Erteltová, Mgr. Hana Herianová, Mgr. Dagmar Herinková, Mgr. Pavlína Jirkovská, Bc. Kristýna Kundratová, Mgr. Romana Parkmanová, Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Gabriela Anastázie Ringlerová, Mgr. Jitka Seemannová. Mgr. Adéla Vorbachová

Asistentky pedagoga: Jana Černá (I.A), Zdenka Šnejdarová (I.C), Petra Slabá (II.A), Markéta Dvořáčková (II.B), Miroslava Štillerová (II.C), Romana Pavlisová (III.A), Kateřina Vašková (III.B), Jitka Šmídová (IV.A), Jana Círová (V.A), Dominika Vopatová (V.B), Zbyněk Stružka (VI.C), Lucie Gálusová (VI.D), Světlana Volevecká (VII.B), Lenka Krapfová (VIII.C), Milena Macáková (IX.C)

Vychovatelky školní družiny: Hedvika Bortová (vedoucí vychovatelka), Bc. Tereza Chalupová, Bc. Eva Pátková, Natálie Pavlíčková, Jana Pečínková, Barbora Pýchová, Mgr. Veronika Spurná

Hospodářka školy: Hana Matoušková
Technický správce budov: Václav Tobrman
Ostatní provozní zaměstnanci: Jiřina Boubínová, Eva Cafourková, Andrea Čaladiová, Alena Černá, Romana Horkelová, Jan Kratina, Monika Opatová, Jana Radvanyiová, Alena Sýkorová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Radek Folda

e-mailové adresy na učitele mají tvar příjmení.počáteční písmeno jména@2zsrako.cz
např. brabec.z@2zsrako.cz, kotlik.j@2zsrako.cz, atd.

V. A Mgr. Martina Fukárková A 110 IX. C Mgr. Věra Křížová B 303
V. B Mgr. Markéta Hejdová A 205      
V. C Mgr. Jana Šváchová A 103      
Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna
I. A Mgr. Daniela Ilbergová S1 VI. A Mgr. Monika Lüftnerová B 204
I. B Mgr. Libuše Martínková S2 VI. B Mgr. Martina Levová A 306
I. C Mgr. Jitka Gebhartová S3 VI. C Mgr. Iveta Vostrá B 107
II. A Mgr. Ilona Weisová S4 VI.D Mgr. Jaroslava Čečrdlová A 307
II. B Mgr. Yvona Brabcová S5 VII.A Mgr. Jana Kotlíková A 204
II. C Mgr. Michaela Šnebergerová A 109 VII.B Mgr. Tomáš Dvořáček B 103
III. A Mgr. Lada Poláková A 203 VII.C Mgr. Lucie Kefurtová B 207
III. B Mgr. Petr Suk A 206 VIII.A Mgr. Tomáš Lüftner B 406
III. C Mgr. Šárka štichauerová A 304 VIII.B Mgr. Miroslava Šerá B 304
IV. A Mgr. Iveta Bláhová A 308 VIII.C Mgr. Jitka Čadková B 404
IV. B Mgr. Monika Dohnalová A 207 IX. A Mgr. Daniela Moravcová B 307
IV. C Mgr. Radka Koubová A 305 IX. B Mgr. Marek Bradáč B 203

Učitelský sbor

2023-2024

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

 

 2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

 

  

 Archiv přehledu zaměstnanců

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017