GDPR

Obecné evropské nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25. 5. 2018. GDPR je nová úprava nakládání s osobními údaji fyzických osob, jejímž primárním účelem je chránit tyto údaje před zneužitím, zabránit nakládání s osobními údaji nad rámec zákona či vlastního přání subjektu těchto údajů. Nařízení dále přináší či zpřesňuje například práva na informace o tom, jaké údaje jsou zpracovávány, kým a jakým způsobem.

Kamerový systém

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pan Radek Folda.
tel. č. 603428497
, adresa: Nábřeží TGM 2486, 269 01 Rakovník, email: dpo@rafopc.cz