Přehled článků

Krásné prázdniny

Všem žákům, rodičům a zaměstnancům přejeme krásné prázdniny naplněné spoustou příjemně prožitých dní.

Učení venku 2021

4.C se ráda učí venku.

Noc s Andersenem 2021

Odpoledne s Andersenem

Schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

se konají v úterý 8. 6. 2021 od 16:00 hodin na Staré poště

Návrat žáků 2. stupně

od 3. května 2021