Přehled článků

Krásné prázdniny

Všem žákům, rodičům a zaměstnancům přejeme krásné prázdniny naplněné spoustou příjemně prožitých dní.

Učení venku 2021

4.C se ráda učí venku.

Noc s Andersenem 2021

Odpoledne s Andersenem

Změny v provozu školy a školní družiny

od 17. května 2021

Schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

se konají v úterý 8. 6. 2021 od 16:00 hodin na Staré poště

Informace ke změnám v provozu škol od 3. 5. 2021

platným pro 1. i 2. stupeň

Návrat žáků 2. stupně

od 3. května 2021

Informace k testování k přijímacím zkouškám na střední školy 2021

Informace k testování žáků 9. tříd konající přijímací zkoušky.

Zpátky ve škole 2021

Po dlouhých měsících opět ve škole.