Přehled článků

Od čtvrtka 10. 9. 2020 roušky do škol

Žádáme rodiče, aby do školy vybavili žáky rouškou.

Třídní schůzky 1. ročníku - informace pro rodiče

se konají ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 16.00 h. na Staré poště

Informace k nástupu žáků a provozu školy od 1. 9. 2020

AKTUALIZOVÁNO - vstup zákonných zástupců a dalších osob do budov školy a ŠD

Organizace závěru školního roku na 2. stupni

AKTUALIZACE

Organizace závěru školního roku na 1. stupni

AKTUALIZACE

Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 2. st. ve škole

od pondělí 8. 6. 2020

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 2019/20

vychází z vyhlášky č. 211/2020 Sb.

Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 1. st. ve škole

od pondělí 25. 5. 2020