Přehled článků

Organizace závěru školního roku na 2. stupni

AKTUALIZACE

Organizace závěru školního roku na 1. stupni

AKTUALIZACE

Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 2. st. ve škole

od pondělí 8. 6. 2020

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 2019/20

vychází z vyhlášky č. 211/2020 Sb.

Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 1. st. ve škole

od pondělí 25. 5. 2020

Uvolňování mimořádných opatření

MŠMT aktualizovalo harmonogram uvolňování mimořádných opatření