Kontakty do školní družiny

Družina V Parku:
pí Hedvika Bortová - tel. 725 562 359
Mgr. Veronika Spurná, N. Pavlíčková - tel. 602 424 108

Družina Vila:
B. Pýchová (přízemí) - tel. 602 415 713
Bc. T. Chalupová (1. patro), tel. 602 401 353

Družina Sportovní hala, Nábřeží Dr. Beneše 2354:
pí Jana Pečínková - tel. 602 526 224
Bc. Eva Pátková - tel. 725 562360