Kontakty do školní družiny

Družina V Parku:
pí Hedvika Bortová - tel. 725 562 359
Bc. Veronika Spurná - tel. 602 424 108
Dis. Michaela Havlovicová - tel. 725 562 360

Družina Vila - přízemí:
Bc. Barbora Svobodová - přízemí, tel. 602 415 713
Bc. Petra Bestajovská - 1. patro, tel. 602 401 353

Družina Žižkovo nám.:
pí Jana Pečínková, Bc. Eva Pátková - tel. 602 526 224