Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024

Sportovní kroužky:

Košíková - 2. stupeň

Atletika (zájmová tělesná výchova - 3.-9. třída) - středa p. Suk

Kroužek atletiky pro nejmenší pod DDM - p. Mastný, K. Mastná

 

Společný projekt 1., 2. a 3. ZŠ Rakovník

Naše škola se ve školním roce 2023/2024 opět zapojila do společného projektu 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku zaměřeného na rozvoj spolupráce těchto subjektů, rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků a prohloubení meziškolních žákovských vztahů, který je finančně podporován městem Rakovník. Některé kroužky začnou v posledním týdnu v září, ostatní v prvním týdnu října viz info leták. Děti se mohou přihlásit na jakýkoliv kroužek.

Florbal - dívky 2. stupeň (1. ZŠ)
Florbal - chlapci 2. stupeň (3.ZŠ)
Atletika - dívky/chlapci 1.-3. ročník (1. ZŠ)
Volejbal - chlapci 8.-9. ročník (2.ZŠ)
Basketbal  - dívky 4.-9. ročník a chlypci 4.-6.ročník (2.ZŠ)
Badminton - dívky/chlapci 3.-9. ročník (3.ZŠ)

Nutnost přihlásit se do pátku 22. 9. 2023. Přihlášku můžete tisknout přímo zde nebo si ji můžete vyzvednout u kanceláře (v kanceláři) školy. Vyplněnou odevzdávat v kanceláři školy.

Info leták pdf  doc

Přihláška pdf  doc

Ostatní kroužky:

Anglický jazyk pro žáky 1. tříd a 2. tříd - pondělí 14:00 - 14:45 hod., 14:45 - 15:30 hod. p. M. Houbová 2. ročník (stará pošta)

                                                          - úterý 14:00 - 14:45 hod. V. Šváchová 2. ročník (stará pošta)

                                                          - úterý 13:30 - 14:15 hod. V. Spurná 1. ročník (družina MŠ V Parku)

                                                          - čtvrtek 13:00 - 13:45 hod., 13:45 - 14:30 hod. V. Spurná 1. ročník (družina MŠ V Parku)

Pěvecký kroužek (Sboreček) pro žáky 1. stupně - každé úterý od 13.15-14.00 hod., první setkání 3. 10. 2023 (na Staré poště)

Pěvecký sbor - pro žáky 2. stupně - každou středu od 14:30 do 15:30 hod. (hlavní budova A306), začátek 4. 10. 2023 (A. Kodymová)

Tvořivý kroužek - pro žáky 2. - 6. tříd, každý čtvrtek 13:00 - 14:30 od 21. 9. 2023 (hlavní budova 2. ZŠ B005): keramika, pletení, šití, výroba různých předmětů,... - p.uč. D. Herinková (herinkova.d@2zsrako.cz), p. asist. R. Pavlisová (pavlisova.r@2zsrako.cz) - již plně obsazen

Dětská jóga - pro žáky 1. stupně p. uč. M. Šnebergerová středa 14:00 - 15:00 hod. (A206, A109)
                      pro žáky 2. stupně p. uč. M. Šnebergerová středa 15:00 - 16:00 hod. (A206, A109)

Inovativní vyučování v rámci OP JAK:

Čtenářský klub Klubíčko - p. uč. J. Šváchová

Čtenářský klub - p. uč. M. Fukárková

Literární klub - p. uč. J. Čečrdlová

Klub zábavné logiky a deskových her (3. třída) - p. uč. P. Suk

Klub zábavné logiky a deskových her (5. třída) - p. uč. J. Kotlíková, p. uč. J. Kotlík

Klub komunikace v cizím jazyce - p. uč. B. Erteltová

Klub ICT - p. uč. T. Lüftner

Přírodovědný klub - p. uč. M. Lüftnerová