Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023

Sportovní kroužky:

Košíková - 2. stupeň

Atletika (zájmová tělesná výchova - 3.-9. třída) - středa p. Suk

Kroužek atletiky pro nejmenší pod DDM - p. Mastný, K. Mastná

 

Společný projekt 1., 2. a 3. ZŠ Rakovník

Naše škola se ve školním roce 2022/2023 opět zapojila do společného projektu 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku zaměřeného na rozvoj spolupráce těchto subjektů, rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků a prohloubení meziškolních žákovských vztahů, který je finančně podporován městem Rakovník. Kroužky začnou v prvním týdnu října viz info leták. Děti se mohou přihlásit na jakýkoliv kroužek.

Florbal - dívky 2. stupeň (1. ZŠ)
Florbal - 2. stupeň chlapci (3.ZŠ)
Atletika - 1.-3. ročník (1. ZŠ)
Sportovní gymnastika - 1.-5. ročník (2.ZŠ) - již plně obsazena!
Sportovní gymnastika - 2.-5. ročník (3.ZŠ)
Volejbal - dívky, chlapci 8.-9. ročník (2.ZŠ)
Basketbal  - 4.-9. ročník dívky a 4.-6.ročník chlapci (2.ZŠ)
Badminton - 3.-9. ročník dívky, chlapci (3.ZŠ)

Nutnost přihlásit se do pátku 23. 9. 2022. Přihlášku můžete tisknout přímo zde nebo si ji můžete vyzvednout u kanceláře (v kanceláři) školy. Vyplněnou odevzdávat v kanceláři školy.

Info leták pdf   doc

Přihláška pdf    doc

Ostatní kroužky:

Zobcová flétna (pro žáky 1. tříd) - pouze v družině

Anglický jazyk pro žáky 1. tříd a 2. tříd - pondělí p. uč. M. Houbová 14:00 - 14:45 hod.; 14:45 - 15:30 hod. (Stará pošta)

                                                            středa, pátek p. uč. V. Šváchová 14:00 - 14:45 hod.; 14:45 - 15:30 hod. (Stará pošta)

Pěvecký kroužek (Sboreček) pro žáky 1. stupně - každé úterý od 13.15-14.00 hod., první setkání 4. 10. 2022 (na Staré poště)

Keramika - každou středu od 13:45 - 15:15 hod., první setkání 21. 9. 2022

Tvořivý kroužek - pro žáky 2. - 6. tříd, každý čtvrtek 13:00 - 14:30 od 29. 9. 2022 (hlavní budova 2. ZŠ): keramika, pletení, šití, výroba různých předmětů,... - p.uč. D. Herinková (herinkova.d@2zsrako.cz), p. asist. R. Pavlisová

Vědecký kroužek - pro žáky 3. - 4. tří, kroužek povede p. uč. M. Šerá (tel. 313 251 276, e-mail: sera.m@2zsrako.cz) každou středu 13:35 - 14:30 v budově školy, učebna B304.

Dětská jóga - pro žáky 1. stupně p. uč. M. Šnebergerová pondělí 14:15 - 15:15 hod. (A206)

Kluby v rámci ŠABLON III.:

Čtenářský klub Klubíčko - p. uč. J. Šváchová

Klub zábavné logiky a deskových her (4. třída) - p. uč. P. Suk

Klub ICT - p. uč. T. Lüftner

Klub komunikace v cizím jazyce - p. uč. B. Erteltová