Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021

Sportovní kroužky:

Košíková - 2. stupeň

Atletika (zájmová tělesná výchova - 3.-9. třída) - středa p. Suk

Kroužek atletiky pro nejmenší pod DDM - p. Mastný, K. Mastná

Společný projekt 1., 2. a 3. ZŠ Rakovník

Naše škola se ve školním roce 2020/2021 opět zapojila do společného projektu 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku zaměřeného na rozvoj spolupráce těchto subjektů, rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků a prohloubení meziškolních žákovských vztahů, který je finančně podporován městem Rakovník. Kroužky začnou v prvním týdnu října viz info leták. Děti se mohou přihlásit na jakýkoliv kroužek.

Florbal - dívky 2. stupeň (1. ZŠ)
Florbal - 2. stupeň chlapci (3.ZŠ)
Atletika - 1.-3. ročník (1. ZŠ)
Sportovní gymnastika - 1.-5. ročník (2.ZŠ) - již plně obsazena!
Sportovní gymnastika - 2.-5. ročník (3.ZŠ)
Volejbal - chlapci 8.-9. ročník (2.ZŠ)
Volejbal 7.-9. ročník dívky (3.ZŠ)
Basketbal  - 4.-9. ročník dívky a 4.-6.ročník chlapci (2.ZŠ)
Badminton - 3.-9. ročník dívky, chlapci (3.ZŠ)

Nutnost přihlásit se do pátka 25. 9. 2020. Přihlášku můžete tisknout přímo zde nebo si ji můžete vyzvednout u kanceláře (v kanceláři) školy. Vyplněnou odevzdávat v kanceláři školy.

Info leták pdf

Přihláška pdf, doc

Ostatní kroužky:

Zobcová flétna (pro žáky 1. tříd a 2. tříd) - pouze v družině

Anglický jazyk pro žáky 1. tříd

Anglický jazyk pro žáky 2. tříd

Sboreček (1. stupeň)

Pěvecký sbor (2. stupeň) - zrušeno

Keramika (2.-5. třídy) - zrušeno

Zdravotnický kroužek - 1. stupeň - zatím zrušeno

Kroužek - věda nás baví (1. stupeň) - zrušeno

Kluby v rámci ŠABLON II.:

Čtenářský klub Klubíčko - pro 4. ročník

Klub zábavné logiky a deskových her (6. třída) - zájemci se mohou hlásit osobně u p. uč. Kotlíkové, Moravcové, Seemannové nebo p. uč. Kotlíka (popřípadě e-mail: kotlik.j@2zsrako.cz)

Klub zábavné logiky a deskových her (2.- 5. třída) - p. uč. P. Suk, P. uč. Roučková

Badatelský klub - p. uč. T. Lüftner

Kluby a kroužky ve školní družině