Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Sportovní kroužky:

Košíková - 2. stupeň

Atletika (zájmová tělesná výchova - 3.-9. třída) - středa p. Suk

Kroužek atletiky pro nejmenší pod DDM - p. Mastný, K. Mastná

Společný projekt 1., 2. a 3. ZŠ Rakovník

Naše škola se ve školním roce 2021/2022 opět zapojila do společného projektu 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku zaměřeného na rozvoj spolupráce těchto subjektů, rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků a prohloubení meziškolních žákovských vztahů, který je finančně podporován městem Rakovník. Kroužky začnou v prvním týdnu října viz info leták. Děti se mohou přihlásit na jakýkoliv kroužek.

Florbal - dívky 2. stupeň (1. ZŠ)
Florbal - 2. stupeň chlapci (3.ZŠ)
Atletika - 1.-3. ročník (1. ZŠ)
Sportovní gymnastika - 1.-5. ročník (2.ZŠ) - již plně obsazena!
Sportovní gymnastika - 2.-5. ročník (3.ZŠ)
Volejbal - chlapci 8.-9. ročník (2.ZŠ)
Basketbal  - 4.-9. ročník dívky a 4.-6.ročník chlapci (2.ZŠ)
Badminton - 3.-9. ročník dívky, chlapci (3.ZŠ)

Nutnost přihlásit se do pátku 24. 9. 2021. Přihlášku můžete tisknout přímo zde nebo si ji můžete vyzvednout u kanceláře (v kanceláři) školy. Vyplněnou odevzdávat v kanceláři školy.

Info leták pdf

Přihláška pdf

Ostatní kroužky:

Zobcová flétna (pro žáky 1. tříd) - pouze v družině

Anglický jazyk pro žáky 1. tříd - 1. skupina (většina 1.B) úterý 13:45-14:30 hod.; 2. skupina (většina 1.A) úterý 14:30-15:15 p. uč. E. Divišová; 3. skupina (většina 1.C) pátek 14:00-14:45 hod. p. uč. L. Zahelová - vždy v učebně 1.C p. uč. J. Daliborové.

Anglický jazyk pro žáky 2. tříd - 1. skupina čtvrtek 14:00-14:45 hod.; 2. skupina čtvrtek 14:45-15:30 hod. p. uč. L. Zahelová - vždy v učebně 1.C p. uč. J. Daliborové.

Pěvecký kroužek (Sboreček) pro žáky 1. stupně - každé úterý od 13.15-14.00 hod., první setkání 28. 9. 2021 (na Staré poště)

Keramika - každou středu od 13.45 - 15.15 hod., první setkání 6. 10. 2021

Tvořivý kroužek - pro žáky 4. -6. tříd, každý čtvrtek 13.30 - 15.00 od 16. 9. 2021 (hlavní budova 2. ZŠ): keramika, pletení, šití, výroba různých předmětů,... - p.uč. D. Herinková, p. asist. R. Pavlisová

Vědecký kroužek - POZOR - kroužek je již zcela naplněn! - pro žáky 3. - 4. tří, kroužek povede p. uč. M. Šerá (tel. 313 251 276, e-mail: sera.m@2zsrako.cz) každý pátek od 22. 10. 2021, 12:45-13:30 v budově školy, učebna B304.

Dětská jóga - pro žáky 1. stupně každé úterý 14.30 - 15.30 hod. od 21. 9. 2021 (hlavní budova) - pod vedením p.uč. M. Šnebergerové

Kluby v rámci ŠABLON III.:

Čtenářský klub Klubíčko - p. uč. J. Šváchová

Klub zábavné logiky a deskových her (6. třída) - zájemci se mohou hlásit osobně u p. uč. Kotlíkové, p. uč. Kotlíka (popřípadě e-mail: kotlik.j@2zsrako.cz) - již naplněno

Klub zábavné logiky a deskových her (4. třída) - p. uč. P. Suk

Klub ICT - p. uč. T. Lüftner

Klub komunikace v cizím jazyce - p. uč. B. Erteltová