Dopravní výchova

Žáci prvního stupně se každoročně těší na návštěvu dopravního hřiště. Nejdříve si ve škole o pravidlech silničního provozu povídají, vyrábějí dopravní značky a potom si vše, co se naučili, vyzkouší na dopravním hřišti.