Soutěž Koumák 2015/2016

Ve středu 20. 4. 2016 ve 14.00 hod. na 2. ZŠ Rakovník proběhlo vyhlášení soutěže Koumák. Za účast všem žákům moc děkujeme a již nyní můžeme slíbit pokračování v příštím roce. Všichni, kdo na vyhlášení přišli, dostali sladkou odměnu, papírový bloček z chráněné pracovní dílny vydavatelství Paprsek (od zdravotně postižených zaměstnanců) a originální pamětní medaili. Ti nejlepší z nejlepších dostali nádhernou medaili vyrobenou v naší keramické dílně p.uč. A. Rajnišovou.

Od 14.30 hod. si mohly děti vyzkoušet zkoušky nanečisto do matematické třídy (M + Čj). Celkem tuto možnost využilo více jak 30 dětí.

Výsledky:
Výsledky 1. kola
Výsledky 2. kola
Celkové výsledky

Termín konání:

1. kolo od 1. 10. 2015 - 30. 11. 2015

2. kolo od 15. 1. 2016 – 20. 3. 2016

Ceny:

pro umístěné na 1. - 3. místě originální medaile, pro všechny ostatní drobné ceny

Pravidla hry:

Řeší se samostatně bez pomoci cizí osoby (hlavně spolužáka, učitele, rodiče, atd....). K vyřešení úloh je možné použít veškerou dostupnou literaturu, internet a další technické vymoženosti. Není podmínkou odpovědět na veškeré otázky a zúčastnit se obou kol. Jednotlivé úlohy se obodují a výsledné body sečtou.

Koumák 2016