Šablony II OP VVV

Od počátku školního roku 2018/2019 realizuje naše škola v návaznosti na Šablony I OP VVV vybrané aktivity Šablon II. Cílem výzev je podpořit základní školy a nově jejich školní družiny formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva v našem pojetí podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůže škole při společném vzdělávání žáků díky personálnímu posílení o školní asistentky a podpoří žáky školy službami kariérní poradkyně. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity - čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, badatelský klub, doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem. Dále škola podpoří rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků prostřednictvím realizace projektových dnů.

Šablony II OP VVV 2. ZŠ Rakovník:
Škola:

  • Školní asistent
  • Kariérní poradce
  • DVPP
  • Čtenářské kluby, Kluby zábavné logiky a deskových her, Badatelský klub
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Projektové dny ve škole

Školní družina:

  • Školní asistent
  • DVPP
  • Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, Badatelský klub
  • Projektové dny ve školní družině

V období 1. 9. 2018 až 31. 8. 2020 (vzhledem k epidemiologické situaci v březnu - červnu 2020 (Covid - 19) se období realizace prodlužuje do 21. 12. 2020) bude mít škola v rámci projektu možnost čerpat cca 2.470.000,- Kč.