Harmonogram školní družiny 2018/2019

Školní družina 2. základní školy ve školním roce 2018/2019 opět nabídne žákům 1. – 3. tříd zajímavý program a kvalitní zájmové kroužky, které povedou zkušené vychovatelky ŠD:

  • Výtvarnou dílnu pro 1. -2. třídy.
  • Přírodovědný kroužek nadšená turistka z Klubu českých turistů – Věra Pejšová.
  • Výtvarnou dílnu pro 3.třídy tým tvořivých vychovatelek Jana Pečínková a Barbora Svobodová. Kroužek zobcové flétny pro 1.třídy konzervatoristka Hedvika Bortová.
  • Hudebně-dramatický kroužek plný radosti a zábavy zkušené vychovatelky Jaroslava Žáková a a Hedvika Bortová.

Kromě pravidelných kroužků se mohou žáci těšit na různé zajímavé akce – např. velevýlet, divadlo Letadlo, akce s DDM, karneval, zábavná odpoledne, fotbalový turnaj, návštěvy roubenky a muzeí, Kuličkiádu, veselou přespávačku  ve Školní družině a mnoho dalšího.

Naše družina je místem, kam děti chodí rády a podnětně tráví svůj volný čas.

 H. Bortová

Září

Hravé odpoledne

Říjen

Návštěva v DDM
Odpoledne v družině

Listopad
Výstava draků
Vlaštovky

Divadlo - Na červenou stát
Kostičky v DDM

Prosinec

Zdobení vánočního stromečku
Vánoční hraní

Leden

Tři králové
Baseball
Lego tvoření

Únor

Hrátky na sněhu
Karneval - DDM
Etická dílnička
Pohádka pro seniory

Březen

Obrázky na Radnici
Merkur v muzeu


Duben

Botanická zahrada
Jarní soutěž
Soutěž ve zpěvu - Družinový Slavíček
Turnaj v hokejbalu
Rabasova galerie


Květen

Na návštěvě v DDM
Na návštěvě v botanické zahradě
Pohybové hry v parku
Vyrábění v ŠD
Družina na návštěvě modelářského kroužku

Červen

Den dětí - výlet za pejsky
Letní ostrov
Olympiáda-LA
Koncert kytarového kroužku-DDM
Návštěva botanické zahrady

V družině jednou týdně probíhají zájmové kroužky. Děti z vily mají k dispozici výtvarný a přírodovědný kroužek. Děti z oddělení V Parku mohou navštěvovat hudebně-dramatický kroužek, kroužek zobcové flétny (1.třídy a začátečníci). Kroužky začínají v říjnu a více informací se dozvíte od vychovatelek.

Při přípravě dalších činností v jednotlivých odděleních se vychovatelky řídí věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami a zájmy. Dáváme žákům dostatek prostoru pro spontánní aktivity.