Harmonogram školní družiny 2023/2024

Školní družina 2. základní školy ve školním roce 2023/2024 opět nabídne žákům 1. – 3. tříd zajímavý program a zájmové kroužky

Kromě pravidelných kroužků se mohou žáci těšit na různé zajímavé akce – např. velevýlet, divadlo Letadlo, akce s DDM, karneval, zábavná odpoledne, fotbalový turnaj, návštěvy roubenky a muzeí, Kuličkiádu a mnoho dalšího.

Naše družina je místem, kam děti chodí rády a podnětně tráví svůj volný čas. 

Září

Vítání nového školního roku
Podzimní cvrnkání kuliček
Hravé odpoledne

Říjen

Návštěva botanické zahrady
Turnaj Kulička
Skřítek podzimníček
Kostičky v DDM

Listopad

Návštěva Legiovlaku
Výstava draků a hry ve ŠD
Vlaštovky - soutěžní odpoledne

Prosinec

Putování za zvířátky k lesu - adventní nadílka
Vánoční stromeček na náměstí
Čertovská besídka
Vánoční besídky

První polovina školního roku 2023/2024 je již za námi. Ve školní družině 2. ZŠ máme radost, že se pokojně rozběhly naše kroužky. Díky praktickým organizačním změnám nyní školní rok probíhá dobře.

Jsme rády, že jsme našly praktický klíč, který nám pomáhá při pořádání družinových akcí v měnících se hygienických opatřeních.

Věříme, že druhá polovina školního roku bude také tak pestrá, že všechny naplánované akce budeme moci uskutečnit.

Leden

Tři králové
Pyžamový den


Únor

Karneval
Divadlo Letadlo

Březen

Stavění s kostičkami 1.A, 1.C

Duben

Velikonoční soutěže
Divadlo

Květen

Fotbalové turnaje
Vystoupení fléten pro ŠD

Červen

Den dětí
Divadelní představení
Společné tvoření
Den s pejsky - agility
Výstava VV kroužku
Solná jeskyně
Den malých kuchtíků

V družině od října budou vždy jednou týdně probíhat zájmové kroužky. Více informací se dozvíte od vychovatelek.

Při přípravě dalších činností v jednotlivých odděleních se vychovatelky řídí věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami a zájmy. Dáváme žákům dostatek prostoru pro spontánní aktivity.