Důležité kontakty a odkazy


Poruchy příjmu potravy – www.anabell.cz

Zdravá výživa – www.viscojis.cz

Duševní zdraví

Násilí – www.centrumlocika.cz

Kyberšikana – www.e-bezpeci.cz

Návykové látky – www.drogy-info.cz     www.magdalena-ops.cz

Alkohol – www.pobavmeseoalkoholu.cz

Kouření – www.bezcigaret.cz

Kriminalita – www.bkb.cz

Extremismus, šikana, krádeže – www.sancedetem.cz

Záškoláctví – www.socialni-zaclenovani.cz

Sebevraždy – www.sebevrazdy.cz

Bezplatné anonymní linky pro první pomoc v nesnázích:   

  • Linka  pomoci obětem 116 006
  • Linka důvěry 222580697 nonstop
  • Linka bezpečí 116 111 nonstop
  • Linka pro rodinu a školu 116 000 nonstop
  • Linka důvěry Centra krizové intervence 284 016 666
  • Linka důvěry dětského krizového centra 241 484 149