Přinášíme některé důležité informace o přijímacím řízení do středního vzdělávání platné od 1. ledna 2024.

Hlavní principy:

  1. Možnost podat v 1. a 2. kole přijímacího řízení přihlášky do 3 oborů vzdělávání (až 5 přihlášek v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou).
  2. Podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím Identity občana. Dále bude umožněno podat přihlášky v listinné podobě s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.
  3. Obory vzdělávání na přihlášce je třeba řadit podle preference. Bude –li žák přijat do oboru, který uvedl na nejvyšším místě (na přihlášce má nejvyšší prioritu), do ostatních oborů vzdělávání nebude přijat. Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.
  4. Přílohy přihlášky (tj. Hodnocení na vysvědčeních ZŠ, Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka – jen pokud to daná SŠ vyžaduje, informace z pedagogicko –psychologické poradny) se přikládají ve formě kopie.
  5. Termín pro podání přihlášek je do 20. února 2024 (přihlášku je možné podat od 1. února 2024).
  6. Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel SŠ na stránkách školy do 31. ledna 2024.
  7. Každý žák obdrží od ředitele SŠ registrační číslo.
  8. Termín jednotné přijímací zkoušky – od 10. do 18. dubna 2024. Žáci budou mít 2 pokusy konání jednotné přijímací zkoušky, a to i ti, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
  9. Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel SŠ pod registračním číslem do 15. května 2024.
  10. Další důležité informace, materiály, tiskopisy a návody jsou k dispozici na níže uvedených odkazech:
https://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://edu.ceskatelevize.cz/

V případě dotazů můžete kontaktovat výchovnou poradkyni na tel. č. 313 251 261.

S pozdravem 

Irena Fuksová, výchovná poradkyně