Rozvrh níže je zatím pouze orientační, je možné, že dojde během srpna, začátkem září k drobným změnám z organizačních či provozních důvodů (prohození předmětů, změna učebny, koncových hodin ...).

Rozvrh tříd pro školní rok 2023/2024 - orientační

Rozvrh pro školní rok 2023/2024 (automatický) - vždy nejaktuálnější