Adopce na dálku - tak jde časadopce-na-dalku.jpg

   Naše škola se rozhodla (19. 11. 2013) pro adopci na dálku. Nápad vzešel od žáků 8.ročníku. Třídní učitelé jednotlivých ročníků s tímto nápadem seznámili svoje žáky, aby zjistili zájem připojit se. Díky nadšeným reakcím jsme se rozhodli tento nápad realizovat.

   Milé děti, vážení rodiče, uběhly další dva roky, co jsme naposledy pořádali sbírku na naši adoptovanou holčičku VIVIAN.

   Vivian je nyní dvanáctiletá dívka (adoptovali jsme ji jako pětiletou holčičku) a díky naší pomoci absolvovala již šest let školní docházky! Z Vašeho příspěvku jsme Vivian kromě školného, které zahrnuje oblečení a školní pomůcky, mohli potěšit také drobnými dárky, které jsme Vivian spolu s dopisy poslali.

   Zpětnou vazbou jsou pro nás krásné děkovné dopisy od Vivianiny maminky diktované tamější pracovnici z organizace Na rovinu a Vivianino školní vysvědčení za každý semestr, kde můžeme sledovat její pokroky. Vše najdete na nástěnce v hlavní budově a na webových stránkách naší školy.

   Rádi bychom Vivian pomáhali i nadále, aby úspěšně ukončila celou školní docházku a měla tak možnost žít lepší život než její rodina nebo jiné děti, které tuto příležitost bohužel nedostaly, a proto Vás tímto prosíme o dobrovolný příspěvek na pokrytí dalšího školního roku, který činí 7.200Kč.

Tato sbírka probíhá po dvou letech, neboť Vaše minulé příspěvky byly tak velkorysé, že se jimi pokryly hned dva roky Vivianiny školní docházky včetně drobných dárků, které jí byly zaslány prostřednictvím organizace Na rovinu.

Za Vaši pomoc předem děkujeme.

I. Vostrá

Oslovili jsme prověřenou organizaci Na rovinu, která se dlouhodobě zabývá adopcí afrických dětí.

Z jejich databáze jsme si vybrali pětiletou holčičku VIVIAN ACHIENG ONYANGO (adopční číslo 52207). Dívka pochází z rodiny, která nemá prostředky ani na pokrytí základních životních potřeb. My bychom jí prostřednictvím našeho příspěvku, který činí 7.200,- Kč na rok, umožnili navštěvovat od ledna školku s výukou anglického jazyka a pozdější přechod do školy. Tím jí darujeme naději na budoucnost v životních podmínkách, které jsou běžné pro ostatní děti jinde na světě. S pomocí této dívce počítáme dlouhodobě.

Příspěvek je naprosto dobrovolný (propočítaná částka na třídu je cca 500,- Kč).

Školné pro Vivian

2013

Během uplynulých třech týdnů (2013) probíhala mezi žáky 3. až 9.ročníku dobrovolná sbírka na školné naší adoptované holčičky Vivian. Byla vybrána neuvěřitelná částka 20.492,- Kč, která nám umožní zaplatit Vivian školné na následující dva roky a ještě zbyde finanční rezerva na drobné dárky, korespondenci nebo na uhrazení části třetího školního roku. Všem žákům a rodičům, kteří se k našemu projektu Adopce na dálku přidali a přispěli jakoukoli částkou, děkujeme.

2015

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, kteří přispěli jakoukoli částkou na naši adoptovanou keňskou dívku. Díky Vaší pomoci může Vivian již třetím rokem navštěvovat školu, vzdělávat se, čímž má oproti jiným dětem mnohem větší šanci na lepší život v tamějších podmínkách.

Zatím se díky Vám vybralo 16.176 Kč, což nám umožnilo zaplatit Vivian příspěvek na další dva školní roky. (Jeden školní rok = 7.200Kč).

Děkujeme.

Dopis do Keni

Dnes (24.3.2014) jsme využili možnost poslat přes paní ředitelku Centra Narovinu Danu Feminovou balíček naší adoptované holčičce Vivian. Vzhledem k omezeným možnostem přepravy zavazadel jsme do balíčku kromě dopisu vložili malého plyšáka, pastelky, puzzle a pexeso. Ze zbylých dárků, které jsme nashromáždili, jsme připravili balíček pro děti ze sirotčince Ostrova Naděje v Keni.

Děkujeme všem, kteří se na sbírce pro sirotčinec podíleli.

Moc se těšíme na odpověď z Keni!

Certifikát organizace Na rovinu

Adopce na dálku Vivien