Matematické třídy

Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů mají na 2. základní škole dlouhou tradici. První třída s tímto zaměřením byla otevřena 1. září 1986. Žáci v těchto třídách mají větší počet hodin matematiky a fyziky. Výuka odborných předmětů probíhá v moderních učebnách (viz fotografie) přístavby školy, která byla dána do provozu v září 1993. V přijímacích zkouškách je kladen důraz nejen na znalosti získané na I. stupni, ale také na schopnost samostatného a logického myšlení.

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů se budou konat ve středu 17. 5. 2023. Zkouška proběhne z matematiky (60 min) a českého jazyka (60 min) v hlavní budově školy (budova B - přístavba). Žáci si přinesou věci na rýsování a psaní.

Přihlášku je možno zaslat poštou, nebo elektronicky (brabec.z@2zsrako.cz) do 5. 5. 2023.

Kritéria přijetí

Přihláška ke stažení: doc, pdf

Zkouška nanečisto proběhne ve středu 19. 4. 2023 od 14:15 hod.
Žáci si budou moci vyzkoušet u nás ve škole ve středu 21. 4. ve 14.30 hod. přijímací zkoušky nanečisto.
Pro přípravu Vašim dětem mohou posloužit testová zadání přijímacích zkoušek z let minulých na osmileté obory (gymnázia), která přehledně najdete přímo na stránkách Cermatu (https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani) a ukázky testů z přijímacích zkoušek nanečisto   matematika   český jazyk