Matematické třídy

Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů mají na 2. základní škole dlouhou tradici. První třída s tímto zaměřením byla otevřena 1. září 1986. Žáci v těchto třídách mají větší počet hodin matematiky a fyziky. Výuka odborných předmětů probíhá v moderních učebnách (viz. fotografie) přístavby školy, která byla dána do provozu v září 1993. V přijímacích zkouškách je kladen důraz nejen na znalosti získané na I. stupni, ale také na schopnost samostatného a logického myšlení.

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů se budou konat v úterý 12. května 2020 v 7.55 h v hlavní budově 2. ZŠ Rakovník. Zkouška proběhne z matematiky a českého jazyka. Žáci si přinesou přezůvky, věci na rýsování a psaní. Přihlášku je nutno zaslat poštou, elektronicky (brabec.z@2zsrako.cz) nebo osobně přinést do 5. května 2020 do kanceláře školy. Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři 2. ZŠ Rakovník, Husovo náměstí 3 nebo stáhnout zde.

Kritéria přijetí

Zkoušku nanečisto je možné absolvovat ve středu 22. 4. 2020 ve 14.30 hod.

Přihláška ke stažení: doc, pdf