Adaptační kurz 2021

Adaptační kurz 2021
22. 09. 2021

Adaptační kurz 6. tříd

Začátkem září proběhl za finanční podpory města Rakovník v rekreačním středisku Jahodový les v Jesenici u Rakovníka adaptační kurz pro žáky šestých ročníků s programem primární protidrogové prevence. Adaptační kurz byl směřován do dvou základních bodů. První část byla adaptační. Cílem bylo, aby se žáci šestých ročníků spřátelili, vytvořili si pevné a dobré vztahy mezi spolužáky a třídními učiteli. Hrály se různé seznamovací a zábavné hry. Stolní fotbálek, přehazovaná, fotbal… zkrátka o zábavu bylo postaráno. Druhá část kurzu byla věnována prevenci, probírala se témata týkající se všech návykových látek (drogy, alkohol, cigarety..). Žáci se naučili, jak je možné drogu odmítnout, jaké metody použít, jak se zachovat, když jsou návykové látky a šikana v jejich blízkosti.

Součástí programu byl i poučný kurz první pomoci vedený paní L. Kolářovou, kde se probírala problematika akutních zdravotních rizik spojených s požíváním a aplikací návykových látek. Celý kurz probíhal v krásné přírodě pod vedením školní metodičky prevence Š. Dvořákové a třídních učitelů.

Adaptační kurz 2021