Kontakty do školní družiny

H. Bortová - tel. 725 562 359 družina V Parku

J. Žáková, Bc. V. Spurná  tel.: 602 424 108 družina V Parku

V. Pejšová tel.: 602 415 713 družina vila - přízemí 

Bc. P. Bestajovská tel.: 602 401 353 družina vila - 1.patro

J. Pečínková, Bc. B. Svobodová tel.: 602 526 224 družina Žižkovo nám.