Kontakty do školní družiny

H. Bortová - tel. 725 562 359, družina V Parku

Mgr. V. Spurná, B. Pýchová  tel.: 602 424 108 družina V Parku

M. Havlovicová, Dis tel.: 602 415 713 družina vila - přízemí 

T. Chalupová tel.: 602 401 353 družina vila - 1.patro

J. Pečínková tel.: 602 526 224 družina Sportovní hala

Bc. B. Svobodová tel.: 725 562 360 družina Sportovní hala