Organizace závěru školního roku na 1. stupni

Organizace závěru školního roku na 1. stupni
16. 06. 2020

AKTUALIZACE

Vážení rodiče, žáci,

přinášíme AKTUALIZOVANÉ informace k organizaci závěru školního roku 2019/2020. MŠMT rozhodnutím z 15. června 2020 umožnilo, aby se od 22. června třídnických hodin a vydání vysvědčení účastnili všichni žáci třídy.

Na 1. stupni pokračují žáci ve vzdělávacích aktivitách ve škole do čtvrtka 25. června. Ostatní žáci dle pokynů vyučujících pokračují ve výuce na dálku.

V pondělí 22. června se konají přijímací zkoušky do matematické třídy.

pátek 26. června bude žákům ve škole v celých třídách (nikoli po skupinách) předáváno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Původní rozdělení žáků do skupin tedy neplatí. Upravený časový rozvrh najdete níže. Vysvědčení si tedy mohou převzít také žáci, kteří se doposud neúčastnili osobně vzdělávacích aktivit ve škole. Při příchodu do školy musí tito žáci předat vyučujícím čestné prohlášení zákonných zástupců. Vysvědčení, jež si žáci nepřevezmou osobně, budou uložena v kanceláři školy. Rodiče si je tam mohou vyzvednout od pátku 26. června, od 11.00 hodin.

Na pondělí 29. června a úterý 30. června byly pro žáky vyhlášeny volné dny (tzv. ředitelské volno).

Rozdělení žáků do skupin k předání vysvědčení: ZRUŠENO.

Aby se v jeden čas u budovy školy a v šatnách pohybovalo současně méně lidí, jsou určeny časy příchodu jednotlivých tříd. AKTUALIZOVANÝ rozpis je k dispozici ZDE.

Všichni žáci, kteří se osobně dostaví do školy, se musí řídit platnými hygienickými  a organizačními pravidly. Informace k nim byly rodičům a žákům již dříve zaslány a byly také zveřejněny na webu školy.