Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
06. 03. 2020

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojily se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

Text opatření v článku.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Žádáme rodiče, na jejichž děti se mimořádné opatření vztahuje, aby děti od 9. 3. 2020 do školy neposílali a školu kontaktovali telefonicky nebo mailem k zajištění domácí přípravy žáků a předání dalších důležitých informací.

Další informace najdete také zde.