Informace k prevenci před koronavirem

Informace k prevenci před koronavirem
28. 02. 2020
V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) přinášíme informace Krajského úřadu Středočeského kraje ke snížení možnosti přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění a informace dalších institucí.

  1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
  2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
  3. v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

INFORMAČNÍ PREVENTIVNÍ LETÁK STÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ÚSTAVU 


Žádáme rodiče žáků, kteří se vrací z postižených oblastí, aby postupovali dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství.

 

Image result for mšmt
Aktuální informace MŠMT
Image result for ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví

Image result for státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav - doporučení pro občany