Kroužek - Věda nás baví

Kroužek - Věda nás baví
10. 09. 2017

Kroužek - Věda nás baví

V tomto školním roce se opět otevírá vědecký kroužek pro děti  3. až 5. ročníků, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Lekce jsou naprosto bezpečné, experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité.

První hodina je otevřená pro všechny, a to zdarma. Přijďte se podívat!

Celkem se jedná o 14 lekcí, cena kroužku je 1290,- za jedno pololetí. Cena zahrnuje: zkušené vyškolené lektory, materiál na experimenty, odměny pro děti (odznaky, certifikáty atp.), pronájem prostor, pravidelné informace pro rodiče, spoustu zábavy.

Přihlášky a více informací na webu www.vedanasbavi.cz. Pro přihlášení je nutná registrace na stránkách //www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=2834&ID_roku=7&ID_semestru=1

Kroužek povede p. uč. M. Šerá (tel. 313 251 276, e-mail: sera.m@2zsrako.cz) každou středu od 2. 10. 2019, 14:00-15:00 v budově školy, učebna B207.