Přehled článků

Poslední zvonění 2018

Výlet do Anglie 2018

Sportovec okresu 2017

Vítězství v anketě týdeníku Raport Sportovec okresu 2017.

DOD 2018

13.3. proběhl na naší škole Den otevřených dveří.

Oznámení o konání voleb do školské rady

V souladu s ustanovením §167, odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, a v souladu s Volebním řádem školských rad základních škol zřizovaných městem Rakovník, oznamujeme konání voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

Cambridge English 2017

Naše škola je od školního roku 2014/15 partnerem Evropského centra jazykových zkoušek.

Poslední zvonění 2017

První pomoc zážitkově 2017

Hurá na prázdniny 2017