Přehled článků

Online zápis do 1. ročníku

proběhne i letos bez účasti dětí s využitím elektronické přihlášky

Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky

vydaná MŠMT

Uzavření 1. a 2. ročníků ZŠ

od 1. března 2021

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest (např. respirátor, chirurgická rouška)

s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání

Vydání vysvědčení za 1. pololetí

vzhledem k probíhající distanční výuce žáků 3. – 9. roč. dojde k úpravě organizace vydání vysvědčení

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

na základě usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020

Úprava organizace školního roku

od pátku 18. prosince se ČR vrácí do 4. stupně protiepidemického systému (PES)

Návrat žáků 1. a 2. stupně do škol

od 30. listopadu 2020

Provoz škol a školských zařízení

od středy 18. listopadu 2020

Informace k novým omezením v oblasti školství

od 14. 10. 2020 a 2. 11. 2020 - AKTUALIZACE