Jazykový pobyt v Anglii 2024

Jazykový pobyt v Anglii 2024
29. 04. 2024

Jazykový pobyt ve Velké Británii

Cestou do Velké Británie navázali žáci 9. ročníků naší školy na dlouhodobou tradici výjezdů do Velké Británie, při kterých zblízka poznávají nejen život na britských ostrovech, ale také si zkouší své jazykové dovednosti naživo v hostitelských rodinách, v několikadenním jazykovém kurzu, i při výletech do okolí.

Tentokrát se jazykový pobyt konal v přímořském městě Eastbourne na jihu Anglie.

Z Rakovníka jsme autobusem vyrazili v sobotu 20.4.2024 v odpoledních hodinách. O dvě hodiny později jsme opustili hranice České republiky a pokračovali tranzitem přes Německo a Belgii do přístavního města Calais v severní Francii, kam jsme dorazili v brzkých ranních hodinách.  Zde jsme prošli pasovou kontrolou a po cca půlhodině čekání jsme najeli do vlaku, který nás přepravil Eurotunelem pod kanálem La Manche do anglického městečka Folkestone.

Naše poznávání začalo v přímořském letovisku Brighton, kde jsme strávili celý den. Navštívili jsme mořské akvárium Sea Life. Poté jsme si prohlédli královský palác v orientálním stylu Royal Pavilion. Po nábřeží jsme došli k vyhlídkové věži i 360, kde jsme se mohli kochat výhledem na celé město a krásnou pláž. V podvečer jsme dojeli do města Eastbourne, kde jsme se ubytovali v hostitelských rodinách.

Následující den žáci započali třídenní dopolední výuku angličtiny v místní jazykové škole. Odpoledne jsme vyrazili na výlet do přístavu Portsmouth, kde jsme navštívili vlajkovou loď admirála Nelsona HMS Victory a zajímavé muzeum Royal Naval. Pokračovali jsme na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower. Večer jsme se vrátili do hostitelských rodin, které nám připravily chutnou večeři. Děti měly možnost ochutnat typicky anglickou kuchyni a popovídat si s rodinou.

Čtvrtý den jsme po výuce vyrazili na prohlídku starobylé zříceniny hradu Pevensey Castle a k útesům Beachy Head. Procházka po skalních útesech byla báječná! V dáli jsme měli možnost spatřit typický, bíločervený maják.

Pátý den strávily děti svůj poslední den výuky v anglické škole, kterou završily skupinovými prezentacemi jimi navrženého vynálezu, sehráním scénky o prodeji slona a zazpíváním anglické písně. Poté žáci obdrželi certifikáty o absolvování kurzu a vyslechli velmi pěkné hodnocení jejich jazykových dovedností, schopnosti kooperace a celkového přístupu k výuce od ředitele i vyučujících.  Od školy jsme vyrazili na vodní hrad Bodiam. Následně jsme se ještě vydali do přímořského města Hastings, historicky proslaveného především bitvou mezi anglosaským a normanským vojskem vedeným Vilémem Dobyvatelem, vítězem bitvy.

Poslední den našeho jazykového pobytu jsme po snídani rozloučili s hostitelskými rodinami a vydali se na celodenní prohlídku Londýna. Do centra jsme se plavili lodí po Temži, okolo Shakespearova divadla Globe, minuli jsme slavný bitevní křižník HMS Belfast, propluli jsme pod famózním mostem Tower Bridge. Během procházky městem jsme viděli sídlo krále Buckingham Palace, místo královských korunovací Westminster Abbey, náměstí Trafalgar Square a zavítali jsme také do čínské čtvrti. Projeli jsme se na obřím vyhlídkovém kole London Eye, odkud jsme měli krásný výhled na jeden z nejvýraznějších symbolů britského království, slavnou hodinovou věž Big Ben a sousední budovy parlamentu.

V podvečerních hodinách jsme ještě stihli nakoupit pár suvenýrů a metrem se vrátili k autobusu.  Z Londýna jsme odjeli jihovýchodním směrem ke kanálu La Manche, přes který jsme se vrátili zpět do pevninské části Evropy. Po dlouhé cestě jsme plni skvělých zážitků dorazili v odpoledních hodinách do Rakovníka, kde se naše výprava předáním žáků rodičům ukončila.