Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ
10. 01. 2024

ve školním roce 2023/2024

V souvislosti s novelou školského zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři byli rodiče žáků 9. ročníku informováni na podzimních třídních schůzkách o připravovaných změnách v přijímacím řízení ve školním roce 2023/2024.

Oba dokumenty jsou účinné od 1. ledna 2024. Potřebné informace a odkazy na důležité zdroje najdete v záložce ŽÁCI/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ