Den stromů 2023

Den stromů 2023
20. 10. 2023

Den stromů

V týdnu 16. - 20. 10. proběhlo na naší škole několik menších i větších projektů k akci Den stromů. Vše vyvrcholilo v pátek zasazením "škoního" stromu v Čermákových sadech za podpory města Rakovník.

Výstava obrázků ke Dni stromů

Stromování s 5.C

Ve středu 18. října naše třída 5.C i přes nepřízeň počasí uspořádala pro žáky z 1. a 2. ročníků dopoledne s různými aktivitami. Nejprve vytvořili ve skupinách plakátky a osobně šli děti pozvat. Páťáci sami připravili 11 stanovišť, kde mladší děti ve skupinkách plnily různé úkoly s přírodní tematikou, jako najít list podle obrázku, poznat po hmatu přírodninu, nebo si co nejvíce přírodnin zapamatovat, dohodit na cíl vytvořený ze šišek, absolvovat slalom s kaštanem na lžíci, stavět domečky pro skřítky a podobně.

Žáci 5.C celou akci nazvali „Stromování“, aby upozornili význam stromů pro život a na blížící se Den stromů, který se v ČR slaví 20. října.

J. Šváchová

"Školní" strom