Abeceda peněz 2. třídy 2022

Abeceda peněz 2. třídy 2022
07. 12. 2022

Projekt Abeceda peněz pro 2. třídy

Ve středu 7. prosince se 2. ročníky zúčastnily projektu Abeceda peněz od České spořitelny. Tomuto setkání předcházel interaktivní vstupní dotazník na počítačích, který ukázal, jaké povědomí o financích žáci mají. Samotný projekt probíhal v tělocvičně, kde na žáky čekali lektoři a aktivity, které s penězi souvisejí.

Nejdříve si s lektory žáci povídali o financích a o tom, jak s nimi rodiče musejí zacházet a kde je získávají. Následně si sami žáci zkusili, jaké to je být dospělákem na jeden den. Ve skupinkách po třech se vydali na dospělákovu denní cestu. Na koloběžce jeli do práce, po cestě je ale chytil policista a museli zaplatit pokutu z peněženky, kterou na začátku dostali. V práci zkoušeli odhadovat, kolik peněz je v sáčku, kde byly ukryté mince. Museli také zaplatit za oběd, který si v práci dali, a nakonec dostali výplatu. Po práci šli nakupovat, povídali si o tom kolik, které potraviny a elektro technika stojí, na konci nákupů se bavili o tom, jak dlouho se asi musí šetřit na dovolenou. Na konci dospělákova dne děti dostaly prasátko a deset korun, mohly se rozhodnout, jestli si celých deset korun dají do prasátka a odnesou domů anebo jestli si něco koupí a peníze utratí.

Na závěru celého projektu si děti společně s lektory shrnuli, co nového se naučily a zopakovaly jednotlivé pojmy. Druháčci se za pomoci hry naučili něco o financích a na vlastní kůži si vyzkoušeli, že to není jednoduché peníze vydělat a potom s nimi správně hospodařit.

 

D. Ilbergová, 2.C