Úniková hra 3.C 2022

Úniková hra 3.C 2022
12. 12. 2022

Úniková hra ve 3.C

Velký dík patří mamince Betynky Kodymové, která pro naši třídu připravila čertovskou únikovou hru. Děti pracovaly ve skupinkách, pohybovaly se tiše po chodbách školy, kde pro ně byla připravena stanoviště se záludnými úkoly.

Pro děti byl tento den výjimečný. Nestává se každý den, aby třídu navštívil rodič a připravil pro děti takto poutavý a promyšlený program. Velmi si této iniciativy vážím a těším se na další spolupráci.

                                                                         Za třídu 3.C děkuje p.uč. R. Koubová