Zvláštní zápis - žáci přijatí do 1. ročníku/Спеціальний запис – учні, зараховані на 1 курс

Zvláštní zápis - žáci přijatí do 1. ročníku/Спеціальний запис – учні, зараховані на 1 курс
17. 06. 2022

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje ředitel školy zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn u vchodu do hlavní budovy na Husově náměstí 3 a na webových stránkách školy./Рішення про задоволення заяви про вступ до навчання оголошується директором школи шляхом оприлюднення списку вступників за присвоєним реєстраційним номером із зазначенням результатів процедури для кожного вступника. Список оприлюднено біля входу до головного корпусу на площі Гуса, 3 та на сайті школи.

Žáci přijatí do 1. ročníku od 1. 9. 2022/З 1 вересня 2022 року на 1 курс зараховують учнів

Děkujeme všem rodičům za spolupráci při letošních zápisech. Všem dětem a jejich rodičům přejeme hodně zdaru a úspěchů nejen v nastávajícím školním roce 2022/2023./Дякуємо всім батькам за співпрацю під час цьогорічної реєстрації. Бажаємо всім дітям та їхнім батькам успіхів і успіхів не тільки в наступаючому 2022/2023 навчальному році.