4-lístek (malujeme) 2016

18. 03. 2016

Pro lepší adaptaci na první zářijové dny.

První ze čtyř setkání proběhla ve středu 16. března v budově Staré pošty. Sešlo se zde 37 budoucích prvňáčků, kteří společně kreslili zvířata. Během jedné hodiny si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli i práci ve skupinách. Dalším „lístkem“ ze Čtyřlístku bude vyrábění z keramické hlíny a uskuteční se 20. dubna od 16 hodin v hlavní budově školy na Husově náměstí 3.

J. Šváchová

Druhé setkání - Keramika

Třetí setkání - Zpívání