Vědecký kroužek

Vědecký kroužek
19. 10. 2021

Vědecký kroužek

!POZOR - kapacita kroužku již zcela naplněna!

Otevíráme vědecký kroužek pro děti 3. až 4. ročníku, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s obory fyzika, chemie, astronomie, přírodopis. Prozkoumáme rostlinnou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky, složení atomu a provedeme mnoho dalších experimentů. Experimenty nejsou nebezpečné ani složité. Některé pomůcky na experimenty si přinesou žáci z domova.

Kroužek povede p. uč. M. Šerá (tel. 313 251 276, e-mail: sera.m@2zsrako.cz) každý pátek od 22. 10. 2021, 12:45-13:30 v budově školy, učebna B304. 

Přihláška a info leták