Učení venku 2021

Učení venku 2021
22. 06. 2021
4.C se ráda učí venku.

....venku čas rychleji utíká......

Učení venku

Ať je zima nebo teplo, naše třída pokaždé zavýská nadšením, když nám paní učitelka navrhne, že se půjdeme učit ven. Park máme hned u školy, a tak na nás občas dohlíží ze svého podstavce socha T.G.Masaryka nebo z nedaleké lavičky pozoruje naše učení babička s vnoučaty. Venku se můžeme u učení proběhnout nebo si poradit navzájem s kamarády. Většinou pracujeme ve dvojicích nebo ve skupinkách. Venku pokaždé čas nějak rychleji utíká než ve školní lavici.
   Třída 4.C